Účast v soutěžích

Úspěch našeho studenta v národním kole ČLO

V sobotu 8. dubna 2017 se v Praze konalo národní kolo České lingvistické olympiády.

Tato olympiáda je vyhlašovaná Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze a spoluvyhlašovaná MŠMT jako soutěž kategorie B. Studenti středních škol v ní řeší lingvisticky orientované úlohy, kdy pro úspěšné vyřešení je potřeba pořádně se zamyslet a pochopit, jak fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. (Soutěžící se v úlohách setkávají s angličtinou, arabštinou, čínštinou, ale i starou chetitštinou.)

Naši školu po úspěšném absolvování školního a regionálního kola reprezentoval ONDŘEJ VÁŇA ze 7. O a obsadil celkové 5. místo.

Úspěch našich žáků v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce

Ve středu 29. března 2017 se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce.
Naše gymnázium mělo zastoupení ve třech kategoriích, a to v kategorii ZŠ/A1, v kategorii ZŠ/A2 a v kategorii SŠ/B2.
V kategorii ZŠ/A1 se na krásném 3. místě umístila Alžběta Vavřincová ze třídy 2. F, v kategorii ZŠ/A2 na stejném, tedy 3. místě, žák třídy 3. O Šimon Glück, a v kategorii SŠ/B2 zvítězila Nikola Samcová ze třídy 7.O, která si svým 1. místem zajistila postup do národního kola.
Všem žákům gratulujeme k dosaženým úspěchům a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia.
Fotky: 

První místo v JUNIOR NÁBOJI.

   Náboj Junior je mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží  vyřešit co nejvíce příkladů.

   Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává. Obtížnost příkladů postupně vzrůstá.

Ocenění Talent Jihočeského kraje 2014

V úterý 24. 2. 2015 se v hudební síni Jihočeské komorní filharmonie v Českých Budějovicích konalo slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže vyhlašované tradičně DDM České Budějovice Talent Jihočeského kraje. Kritériem výběru nejúspěšnějších žáků Jihočeského kraje bylo umístění v okresních a vyšších soutěžích a přehlídkách. Mezi oceněnými byli také žáci třídy 8.0 – Michal Čunát získal čestné uznání v kategorii humanitní, Radek Pileček se umístil na 3. místě v kategorii všestranný talent. Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Fotky: 

Blahopřejeme k úspěchům v Astronomické olympiádě!

Dne 27. května 2011 proběhlo v Praze celostátní finále 8. ročníku Astronomické olympiády v kategorii E-F, do kterého se probojovala i naše studentka Jana Řežábková ze 4.O a umístila se na krásném 10. místě.
 
Týden před tím, 20. května, se v Ostravě konalo celostátní finále téže soutěže v kategorii C-D, kterého se zúčastnili Karel Čech a Jakub Pešek z 5.O a umístili se na pěkném 11. a 15. místě.
 
A ještě dříve - 18. března také v Ostravě proběhlo celostátní finále v kategorii A-B, kde náš student Jan Kotek z 8.O skončil na nádherném 5. místě!
 
K úspěchům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Fotografie z pražského finále najdete na http://olympiada.astro.cz
Marek Tyle