Adaptační kurz 2017/2018

ADAPTAČNÍ KURZ PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Vážení rodiče a milí žáci!

Seznamování žáků se školním prostředím, s novými učiteli a mezi sebou navzájem, proběhne i letos na Gymnáziu Písek formou adaptačního kurzu. Kurz a jeho program vychází ze schváleného školního vzdělávacího programu a je součástí výuky. Jeho forma by však měla být (pokud možno) hravá, uvolněná, založená na spolupráci a dobrých vztazích.

Obracíme se na Vás s předstihem se základními informacemi o kurzu.

Adaptační kurz 1. 0, 1. F, 1. A a 1. B ve školním roce 2017/2018 proběhne:

4. – 7. září 2017

Všichni účastníci si s sebou vezmou:

  • sešit A5 a psací potřeby
  • dle aktuálního počasí sportovní oblečení, které lze ušpinit
  • vhodnou pevnou obuv a přezůvky
  • svačinu a pití
  • šátek na zavázání očí
  • 350,- Kč na úhradu stravy mimo jídelnu, popř. pronájmu prostor (4. -7. 9.) – vybíráme 4. září

Žáci absolvují čtyřdenní program, kdy část kurzu proběhne ve škole a část v terénu v okolí Písku.

Kurz začíná každý den v 8:00 hod. ve škole a končí cca v 16:00 hod. tamtéž. Program bude upřesněn žákům při zahájení školního roku a bude uveřejněn na webových stránkách školy.

Prosíme Vás o jejich sledování!

V průběhu celého kurzu bude zajištěn pedagogický dozor, programu se zúčastní třídní učitelé příslušných tříd, vyučující tělocviku, vyučující společenských věd a také externí odborní lektoři.

4. září 2017 je třeba odevzdat prohlášení zákonných zástupců žáka a souhlas s rozchodem.

S případnými dotazy ohledně adaptačního kurzu se obracejte na jeho organizátory a třídní učitele 1. ročníků:

Mgr. Stanislav Trávníček - e-mail: travnicek.stanislav@gymna-pi.cz

Mgr. Libor Janda - e-mail: ljanda@email.cz

Mgr. Eva Brůžková – třídní učitelka 1. A - e-mail: bruzkova.eva@seznam.cz

PaedDr. Radka Kuntová – třídní učitelka 1. B - e-mail: kuntova.radka@gymna-pi.cz

Mgr. Lenka Bicanová – třídní učitelka 1. O - e-mail: aknel.p@centrum.cz

Mgr. Jakub Cenek – třídní učitel 1. F - e-mail: cenek.jakub@gymna-pi.cz