Adaptační kurz očima učitele

ADAPTAČNÍ KURZ 2017

V pondělí 4. 9. 2017 jsme se poprvé se svými novými žáky sešli v kmenových třídách, které jsme již měli připraveny pro hry typu „ice breakers“ (židle do kruhu), a tak zábavnou formou začalo první seznamování a „oťukávání“. Vynechat jsme nemohli ani jisté povinnosti – BOZP a PO, školní řád, dotazníky, souhlasy a další papírové záležitosti. Od 10 hod. proběhlo v aule seznámení žáků s vedením školy a od pana ředitele žáci získali další potřebné informace. Následovala prohlídka školy (aby se nám naši svěřenci během svého 8, 6 či 4letého studia ve škole neztráceli J), cesta do jídelny a zpět, do auly a tělocvičny, kde společně s panem Rubešem, Filipem Sobotkou z 8. O a jeho pomocnicemi Kamilou, Aničkou a Adélou vstřebali důležité poznatky z první pomoci obohacené o praktické ukázky. Po každé ukázce si žáci sami vše vyzkoušeli. Po závěrečné reflexi byl první den adaptačního kurzu u konce.

Také v dalších třech dnech probíhal program AK od 8 do 16 hodin, ale již v přírodě. Společně s 1. A jsme se v úterý v rychlém tempu přesunuli k Malířským, 1. O a 1. F na Živec, ve středu a ve čtvrtek tomu bylo naopak. U Malířských byl program sestaven z her typu „ice breakers“, z informací týkajících se výchovného poradenství, komunikace a učení, prevence nežádoucích jevů, a tak jsme v seznamování se, byli opět o krůček dále. Na Živci jsme se jeden den setkali se zástupci písecké Policie a vyslechli důležité a zajímavé informace. Ostatní čas byl již věnován hrám – žáci se rozdělili do osmi skupin a v daném časovém intervalu absolvovali na jednotlivých stanovištích různé aktivity pod vedením našich kolegů a jejich asistentů z řad bývalých a současných studentů gymnázia. Byla to příprava na závěrečnou čtvrteční hru, která se uskutečnila v širším okolí Živce a byla pro naše svěřence jak fyzicky, tak i duševně J náročnější. Ale všichni, i díky spolupráci ve skupinách, ji zvládli na výbornou!

Co napsat závěrem?

Všichni jsme si adaptační kurz užili. A za to patří poděkování našim kolegům a kolegyním – Jakubu Cenkovi, Liboru Jandovi, Stanislavu Trávníčkovi, Janě Tyle, Janě Vondruškové a Daniele Šebellové, kteří nad rámec svých pracovních povinností adaptační kurz každý rok připravují a s jejichž pomocí vznikají hned v prvních dnech přátelské vztahy mezi žáky, i mezi žáky a jejich třídními učiteli. Poděkovat musíme i již výše zmiňovaným bývalým i současným studentům našeho gymnázia, bez jejichž pomoci by kurz neproběhl tak, jak proběhl a v neposlední řadě i majitelům restaurace „U Malířských“ a restaurace „Na Živci“.

.Žákům 1. O, 1. F, 1. A a 1. B přejeme, ať se jim na naší, teď už i jejich, škole líbí a daří!

Radka Kuntová, třídní učitelka 1. B