Adaptační kurz očima žáka

Adaptační kurz 2017-1018

Adaptační kurz proběhl od 4. září do 7. září 2017. V pondělí 4. září jsme se poprvé setkali s naší novou třídní učitelkou, která nám pozvolna sdělila všechny důležité informace. V tomto dni jsme si prošli celou školu a snažili si zapamatovat, kudy kam, což některým dělalo problémy. Navštívili jsme i jídelnu a pomalu si začali zvykat na nové prostředí. Den byl velmi dlouhý, a tak jsme se všichni těšili, až půjdeme domů. Celý první den byl velmi náročný a vyčerpávající.

Další den jsme vyrazili k „Malířským“, kde jsme hráli různé hry. Některé byly vtipné a zábavné, u jiných jsme museli zapojit mozek a jindy byly chvíle, kdy jsme jen poslouchali výklad našich lektorů. Pomalu jsme se začali poznávat a sbližovat. Jídlo bylo dobré a majitelé nám nezapomínali doplňovat pití, takže o nás bylo dobře postaráno. Když jsme odcházeli domů, byli jsme nabytí novými zážitky, dojmy a trochu unavení.

Následující den jsme „vyšplhali“ na Živec, kde nás čekala přednáška. Den pokračoval, byli jsme rozděleni do týmů a soutěžili proti sobě. U soutěží jsme se smáli, bavili, mysleli, běhali, skákali, prolézali, ale i viseli. Oběd nám dnes ale nechutnal. Jídlo bylo stejné jako minulý den. Ale přežili jsme. Odpolední soutěže byly zábavné, někdy náročné, ale i naučné. Vše záviselo na naší spolupráci. Počasí, které ráno nevypadalo moc dobře, se po obědě změnilo, vyjasnilo se, takže jsme si užili i sluníčka. Bylo zajímavé, když jsme si mohli promluvit se studenty, kteří byli, nebo ještě jsou, na Gymnáziu, protože jsme se mohli zeptat na cokoli, co nás zajímalo a dozvědět se tak spoustu věcí o „fungování“ nové školy.

Další den byl v podobném rytmu. Čekala nás celodenní hra.

Na závěr můžeme říci, že adaptační kurz jsme se užili.

                                                                                                                                  třída 1.B