Bobřík informatiky

Toto postupové kolo proběhlo pod značkou Bebras Challenge 30. ledna 2019. V našem kraji probíhalo v Českých Budějovicích. 
Naše gymnázium reprezentovali Václav Kučina (5.O), David Hubač (3.B) a Tomáš Vojík (8.O).
Test v ústředním kole obsahoval 15 otázek z oblasti algoritmizace. O pořadí soutěžících při stejném počtu bodů rozhodoval čas.
Václav Kučina dosáhl v soutěži plného počtu bodů a vybojoval 5. místo v Jihočeském kraji, v celostátním měřítku tak získal 24. místo.
David Hubač obsadil v  Jihočeském kraji 15. místo a Tomáš Vojík 16. místo. Oba se stali úspěšnými řešiteli soutěže.