Dějepisná soutěž v Chebu

Dějepisná soutěž studentů gymnázií

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se v západočeském Chebu konalo finále prestižní týmové dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Tématem letošního, již osmadvacátého, ročníku soutěže bylo Československo v letech 1978-1992 s hlavním důrazem na revoluční události roku 1989 v souvislosti s jejich třicetiletým výročím. Jedná se o dobu relativně nedávnou, která stále vzbuzuje vášně, poněvadž spousta aktérů stále ještě žije. Přesto si s tímto problémem autorský tým Gymnázia Cheb za spolupráce předních českých a slovenských historiků hravě poradil a soutěž byla organizačně výtečně zvládnutá.

Soutěž sestává ze čtyř částí. V první, nejjednodušší části, se vybírá ze čtyř nabízených možností ta správná, ve druhé části se odpovídá na otevřené otázky a třetí část se skládá z kombinace doplňování informací do textu a dalších interaktivních úkolů (např. poznávání fotografií, znělek, TV pořadů, filmů, písní, chronologické řazení událostí). Poslední část tvoří odpovědi na otázky slavných osobností (letos např. Václav Malý nebo Zuzana Čaputová). Úspěch v soutěži není možný bez předchozího důkladného nastudování problematiky a rozdělení rolí v rámci týmu.

Za písecké gymnázium se zúčastnil tým ve složení Petr Kortan, Adam H. Sýkora (oba 7.O) a Martin Větrovský (5.O), který nakonec v extrémně silné konkurenci obsadil 28. místo ze 76. zúčastněných týmů z obou republik, když museli již v březnu projít sítem krajského kola v Českých Budějovicích.

Ze soutěže jsme si kromě velkého množství věcných darů (převážně tematické literatury) odnesli možnost spatřit a naživo si poslechnout přední české a slovenské historiky (Jan Rychlík, Vilém Prečan, Petr Blažek, Roman Holec) i politiky a aktéry tehdejších událostí (Jan Ruml, Alexandr Vondra). Soutěž nám také ukázala, jak moc tehdejší události, kterým ve školách bohužel nebývá věnováno příliš prostoru, stále ovlivňují dnešní dobu a podobu společnosti (ostatně jako celé moderní dějiny).

Finále skončilo a my už se pomalu začínáme připravovat na další ročník soutěže, ve kterém budeme motivováni znovu do chebského finále postoupit.

Za písecký tým

Martin Větrovský (5.O)

 

Pro názornost obtížnosti otázek si můžete vyzkoušet krátký kvíz:

1) Kde trávil dramatik a disident Václav Havel večer 17. listopadu 1989?

a) účastnil se demonstrace na Albertově a následně i národní třídě

b) byl vězněn ve vazební věznici Praha Pankrác

c) pobýval na své chalupě na Hrádečku u Trutnova, kde připravoval scénář pouliční demonstrace plánované na 10. 12. 1989

d) ve svém pražském bytě dopisoval novou divadelní hru

2) První státní návštěvu Československa po listopadu 1989 uskutečnil dne 15. března 1990:

a) Michail Gorbačov (SSSR)

b) Jan Pavel II. (Vatikán)

c) Richard von Weizsäcker (NSR)

d) Kurt Waldheim (generální tajemník OSN)

3) 9. prosince 1988 se představitel cizího státu setkal v Praze s několika disidenty, včetně Václava Havla. Uveďte alespoň jeho příjmení a zemi, kterou reprezentoval?

4)Režisér Jan Svěrák v roce 1988 natočil krátký film o fiktivních zvířatech žijících v severních Čechách a živících se uhlím a naftovými zplodinami, který byl o rok později oceněn studentským Oscarem Americké filmové akademie. Jak se tento film jmenoval?

5) Určete, jaká osobnost je na posledním obrázku v galerii.

Správné odpovědi: 1-c; 2-c; 3-François Mitterrand, Francie; 4-Ropáci; 5-…

Autorem článku je Martin Větrovský