Dotřiďovací linka Vydlaby

Exkurze 1. ročníků - dotřiďovací linka Vydlaby, Smrkovice

Ve středu 25. 9. a ve čtvrtek 26. 9. 2019 se žáci prvních ročníků zúčastnili v rámci EVVO (environmentální výchovy) pravidelné exkurze na dotřiďovací linku Vydlaby ve Smrkovicích a do Kompostárny Písek. Akce se koná ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Písek, který celou akci, včetně dopravy, zajišťuje a hradí.
První část exkurze byla věnována dotřiďovací lince. S celým objektem a provozem žáky poutavě seznámil pan Šimoník. Objasnil proces zpracování odpadu a fungování třídících strojů. Bylo možné se podívat i k pásům, kde zaměstnanci plast ručně rozdělují na použitelný a na ten, který se nedá dále zrecyklovat a je znehodnocen.
Druhou částí exkurze byla Kompostárna, kam nás převezl autobus. Zde na nás čekal pan Mára z MěÚ v Písku, odboru ŽP. Na tomto místě kompostárna funguje již šest let. Měli jsme příležitost se dozvěděti něco o bio odpadu. Pan Mára nám vysvětlil, který druh odpadu se sem sváží (např. právě zbytky ze školních jídelen, které jsou záměrně urychleně rozloženy) a jak je s ním dále zacházeno.
Exkurze byla velmi poučná a podle ohlasu žaků na ni budou všichni dlouho vzpomínat.

Pan Šimoník seznamuje žáky se zpracováním odpadu na třídících linkách.
Navážka odpadu ke třídění.
Žáci a hromada plastu. Dá se recyklovat nebo ne?
Pan Mára vysvětluje fungování kompostárny.