Exkurze 4.O – Na raftech za historií jižních Čech 

                Brzy ráno, s krosnou na zádech, jsme se sešli v Písku na vlakovém nádraží. Přesedali jsme v Ražicích, kde se vyskytl malý problém: měli jsme místenky, takže abychom si mohli sednout, museli jsme nejdřív najít ten správný vagon a v něm ta správná kupé. Tento problém nakonec vyústil nejen v prohlídku vlaku, ale i v kurz správně vyvážené chůze s bagáží. Pak jsme v Českých Budějovicích bez problémů přesedli a dojeli do Českého Krumlova. Tam jsme nasadili tak svižné tempo, že někteří po příchodu do kempu vypadali tak vyčerpaně, že neuzvednou pádlo. Krátký odpočinek vše spravil a po odevzdání zavazadel jsme se konečně nalodili a vyrazili.

                Plavba Krumlovem byla, až na občasné vyhlášení vodní války, poklidná. Na jezech se žádný raft nepřevrátil, ani nikdo nespadl do vody. Pády do vody přišly až poté: se skóre 2 pády a jeden skok zvítězila Štěpa (jednou sama, jednou s pomocí pana učitele Kučery), za ní následují Lucka s jedním skokem, Kája s jedním pádem (s pomocí Štěpy), Michal s jedním pádem a paní učitelka Brousilová s jedním pádem. V průběhu cesty jsme se zastavili v jednom kempu na svačinu a okolo páté jsme dorazili do kempu. Tam jsme dle instrukcí ufoukli vzduch z raftů. Jedna skupina to ale trochu přehnala a raft pak skončil z poloviny vypuštěný. Po postavení stanů (do některých by se v případě nouze možná vešla celá třída) následovala pauza a po ní procházka do blízkého kláštera Zlatá Koruna, kde jsme mohli vidět, jak se na jedné stavbě prolínají různé umělecké slohy. Také jsme se dozvěděli, že klášter byl založen kvůli slibu Přemysla Otakara II., který se zavázal, že pokud vyhraje bitvu u Kressenbrunnu, založí klášter. Po prohlídce kláštera a další pauze následoval táborák s kytarou a konverzace až do půlnoci a poté spánek.

                Další den začal poklidnou snídání a ne zas tak poklidným balením stanů. Po uplynutí půlky cesty jsme se zastavili na Dívčím Kameni. Od pana učitele Kučery jsme se tam dozvěděli o atypické architektuře tohoto hradu a po prohlídce jsme opět vypluli. Následovala zastávka v kempu U Rybů. Někteří si dali občerstvení, někteří si dali dvacet. Když jsme všichni nasedli na rafty, po chvilce následovalo hromadné koupání a po dojezdu do kempu navrácení raftů a cesta domů.

Bořivoj Putna

V kempu
Večer u táboráku