Fyzikální náboj

Dne 20.10.2017 se skupinka pěti studentů 5.O vypravila do Prahy na soutěž Fyzikální Náboj.
Soutěžili v kategorii junioři, která sdružovala studenty 1. a 2. ročníků středních škol. Soutěžilo 87 týmů na různých místech Čech, Moravy, Slovenska a  Maďarska. Během dopoledne se snažili studenti vyřešit co nejvíce fyzikálních úloh. Úlohy v Náboji vyžadují vynalézavost, důvtip a týmovou spolupráci. Podporují logické myšlení, představivost a prohlubují lásku k fyzice. Náš tým ve složení Marek Novák, Vilém Fiala, Dominik Oškera, Jan  Modrovský a Jiří Čapek vybojoval krásné 56. místo. Však také patřili mezi nejmladší! Náboj jsme si užili a už se těšíme na příští rok.
Jana Tyle, fyzikářka a doprovod soutěžného týmu

Zkuste si vyřešit s námi jednu úlohu:
Stojíte před dvěma rovinnými zrcadly svírajícími úhel 360°/n, kde n je přirozené číslo větší nebo rovno 2. Kolikrát se vidíte?
Výsledek je na stránkách Náboje :)