Harmonogram MZ - PP jaro 2023

Časový harmonogram písemných prací profilové části maturitní zkoušky a rozmístění žáků do jednotlivých učeben.