Hra se zvukem

V pátek 14. 6. 2019 navštívil naši školu anglický vědec dr. Michael Londesborough, který nám představil fyziku z mnohem zábavnějšího pohledu, než zažíváme při běžných hodinách ve škole. Ukázal nám fungování zvuku tak, že ho zviditelnil, například pomocí světla a dýmu. Mohli jsme tak spatřit jeho tvar a také sílu.

Neobvyklá přednáška z oboru přírodních věd přítomné žáky prvních ročníků velmi zaujala a těšíme se na další obdobné akce. Přednášející byl odměněn dlouhým potleskem.

Marcela Vlčková, 1.A

Michael Londesborough je vědec britského původu, který se přistěhoval do Česka v roce 2002. Uvádí rubriku Michaelův experiment v televizním magazínu ČT PORT. Od roku 2002 provádí výzkum v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži. Spolupracuje na projektech s British Council v Praze, na popularizačních projektech Akademie věd České republiky, České televize a Národního technického muzea. Je autorem nebo spoluautorem 47 publikací v mezinárodních vědeckých časopisech a v současné době je předsedou Rady Ústavu anorganické chemie AV ČR.