Informace pro budoucí první ročníky gymnázia

Adaptační kurz
Adaptační kurz pro 1. ročníky  proběhne v týdnu od 3. 9. 2018 do 7. 9. 2018.
Všechny informace, které se budou kurzu týkat, obdržíte nejpozději do poloviny července dopisem a v současné době jsou zveřejněné na webových stránkách školy (viz. příloha níže).
Na webových stránkách bude od poloviny měsíce srpna zveřejněno umístění tříd.

Setkání rodičů s vedením školy
Setkání rodičů s vedením školy, třídními učiteli, učiteli, kteří budou vyučovat jednotlivé předměty v daných třídách, zástupkyní Nadačního fondu a výchovným poradcem proběhne na začátku nového školního roku.
Přesný termín bude zveřejněn ve druhé polovině měsíce srpna, sledujte, prosím, webové stránky školy.
 
Rozmístění tříd pro školní rok 2018/2019 - hlavní budova A
Rozmístění tříd pro školní rok 2018/2019