IQLANDIA - exkurze třídy 2.O

EXKURZE 2.O – IQLANDIA LIBEREC

 

Dne 25.října navštívili žáci 2.O Iqlandii v Liberci. Tříhodinová cesta autobusem stála za to. Na naše gymnazisty čekalo dvanáct expozic.

Například v expozicích Člověk a Smysly si děti mohly vyzkoušet práci vnitřních orgánů, zkusily v roli lidského srdce za minutu přepumpovat 5 litrů umělé krve, změřily si objem svých plic, prozkoumaly stavbu lidského těla.

V sekci Geologie byly připraveny exponáty zaměřené na vývoj a stavbu zemské kůry a další geologické procesy. Nedílnou součástí expozice byl stroj času, který žáky provedl historií Země. Na seismografu si změřili sílu a průběh seismických vln, které vznikají při zemětřesení.

V oddělení Kosmo si přítomní vyzkoušeli, jak gravitační zrychlení ovlivní jejich hmotnost na různých vesmírných objektech, nebo si na vesmírném skateboardu zajezdili mezi planetami. Poznávat povrch planety Mars mohli na simulátoru vesmírného vozítka a chvíli tak strávili 80 milionů kilometrů od naší domovské planety.

Expozice Top Secret ukazuje využití techniky a přírodních věd v kriminalistice a forenzních vědách. Žáci se dozvěděli zajímavosti z oblasti balistiky a daktyloskopie. Při řešení zločinu si prošli stanoviště, kde si vyzkoušeli řešení šifer a číselných kódů.

Ve Vodním světě jsou k vyzkoušení exponáty, na kterých si žáci ověřili fyzikální chování kapalin v klidu a pohybu.

Spousta žáků umí spočítat přetížení. Ale jaké to vlastně je zažít 3G přetížení? To mohly děti na vlastní kůži zažít v expozici GEO na vesmírném kolotoči, který se, mimochodem, používá pro výcvik kosmonautů. V expozici bylo připraveno mnoho interaktivních exponátů převážně z fyziky a zeměpisu. Návštěvníci si vyzkoušeli, jak vysoko by vyskočili na Měsíci, jaká je funkce atmosféry při skleníkovém jevu, přes zrcadlové bludiště se dostali ke středu Země.

V expozici Živly si děti vyzkoušely simulátory přírodních katastrof (vichřice, zemětřesení, ohnivé tornádo). Největší dominantou expozice je Teslův transformátor. Nejen pro menší děti je v expozici i koutek s obřími bublinami, kde se vliv detergentu na povrchové napětí kapaliny ukáže v plné kráse.

To nejlepší a nejzajímavější čekalo Písečáky ve 13 hodin, a to Velká science show - soubor zábavných experimentů z chemie a fyziky, které měly hlavně motivační charakter a silný "WOW" efekt. Show byla založena převážně na chemických reakcích, jejichž průběh byl doprovázen různými efekty (dým, záblesky, oheň), a na experimentech s kapalným dusíkem.

V Iqlandii strávily děti více jak pět hodin, ale ani to nestačilo. Součástí objektu je i planetárium, laboratoře, výstava retrovynálezů a objevů českých vědců, solární terasa a další zajímavá zákoutí. Tak snad zase někdy příště!