Kruhová inverze aneb jak matematik chytá lva do ohrady

Dne 21. 6. 2019 od 8:00 budu v aule školy přednášet na téma Kruhová inverze.

Přednáška je primárně určena pro třídu 4. O. Zájemci z ostatních tříd se musí předem přihlásit (nejpozději do středy 19. 6. 2019) v kabinetu matematiky. Vítáni jsou také zájemci z řad veřejnosti.

Vstupní požadavky: znalost osové a středové souměrnosti, tečny kružnice, Thaletovy kružnice a zájem o geometrii.

Znalosti podobnosti, Euklidovy věty o odvěsně a množin bodů dané vlastnosti výhodou.

Hana Tritová
kabinet matematiky