Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nejedná se o soutěž znalostní, nerozhodují zde tedy naučené znalosti, ale schopnost samostatného logického uvažování a pohotového rozhodování.

V letošním školním roce se do soutěže zaregistrovalo 61 761 soutěžících z 3 007 škol z celé České republiky.

Zájemci o toto soutěžení, a to již z řad mateřských škol až po středoškoláky, se během září sami registrují na stránkách této soutěže a základní kolo konají na počítačích ve škole či ze svých domovů. Každý účastník smí základní kolo absolvovat pouze jednou a při řešení úloh nesmí využívat cizí pomoci. Úlohy jsou bodovány podle obtížnosti, za špatné odpovědi záporné body udělovány nejsou.

V každém kraji a v každé věkové kategorii postupuje ze základního kola 40 až 60 nejlepších soutěžících do kola krajského.
Ta proběhla v pátek 2. listopadu ve všech 14 krajských městech. V tomto kole se bodový výsledek z kola základního nezapočítává.
Do finále, které proběhne 26. listopadu v Míčovně Pražského hradu, postupují reprezentanti z jednotlivých krajů podle pořadí v krajských kolech. Jejich počet se odvíjí od počtu soutěžících v daném kraji a kategorii.

Z naší školy se základního kola zúčastnilo 16 žáků, a to v počtu 9 v kategorii B (2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky gymnázií) a 7 v kategorii C (střední školy). Do krajského kola postoupili z každé kategorie tři zástupci:
z 1. O Matěj Záluský (ten se ale nakonec krajského kola zúčastnit nemohl, neboť byl celý týden na Mistrovství Čech v šachu v Harrachově), z 2. O Veronika Jirčíková, z 3. O Kateřina Kučinová, z 6. O Marek Novák, z 3. B David Hubač a z 5. F Michal Kupec.

V krajském kole čekaly na soutěžící testy dva – první 30minutový byl v písemné podobě a na každém bylo, jakou strategii zvolí, aby dosáhl co nejlepšího výsledku, po krátké přestávce následoval 20minutový promítaný test, kdy soutěžící měli na každý úkol omezený čas a správnou odpověď vybírali z pěti nabízených.

Naši studenti se v krajském kole v žádném případě neztratili!

V kategorii B přišlo či přijelo do Českých Budějovic soutěžit 39 žáků z 18 základních škol a víceletých gymnázií Jihočeského kraje. Veronika Jirčíková se umístila na 8. místě a Kateřina Kučinová na 17. místě.

V kategorii C z 39 soutěžících z 15 jihočeských středních škol obsadil Marek Novák 5. místo, účast ve finále mu tedy těsně unikla, neboť postupují první čtyři nejlepší (a to byli studenti z českobudějovických gymnázií). Pouze o jeden bod méně než Marek získal David Hubač a obsadil 6. místo. A v první polovině soutěžících, na pěkném 18. místě, se umístil Michal Kupec.

Všem našim žákům, kteří se této olympiády zúčastnili, děkujeme a těšíme se, že třeba v příštím školním roce bude výprava našich studentů početnější.

Radka Kuntová