MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – KRAJSKÁ A OKRESNÍ KOLA

Žáci našeho gymnázia se každým rokem pravidelně zúčastňují soutěže Matematická olympiáda. Ne jinak tomu bylo i v letošním školním roce.

V lednu se na Přírodovědecké fakultě JČU konalo krajské kolo kategorie A, tj. žáků, kteří maturují v letošním a příštím školním roce. Ze školního kola do Českých Budějovic postoupili Marek Novák z 6. 0 a Michal Kupec z 5. F. Michal získal v krajském kole stejný počet bodů jako žák na třetím místě (a pouze o jeden bod méně než měli soutěžící na prvním a druhém místě), ale pravidla MO ho odsunula na i tak krásné 4. místo. Marek se umístil na 26. příčce a, i když byl proti ostatním v nevýhodě, protože bude maturovat až za dva roky, nechal za sebou ještě 16 svých starších soupeřů.

V březnu proběhlo na Gymnáziu J. V. Jirsíka krajské kolo kategorie Z9, čili žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Do Českých Budějovic se rozjeli tři naši žáci, kteří úspěšně prošli okresním kolem. Ze 4. O to byli Martin Větrovský (v okresním kole obsadil 1. místo) a Radim Sobotka, který postoupil z 2.-3.místa, jako třetí Stanislav Dědič z 2. F, který v okresním kole skončil 5.-7. A hoši se neztratili ani v kole krajském. Martin obsadil 4. místo, Radim 6. místo, oba byli úspěšnými řešiteli, a Standa 17. místo. Celkem soutěžilo 45 žáků.

V dubnu se do Českých Budějovic rozjeli k poměření svých matematických sil úspěšní řešitelé školního kola kategorie C a B, čili středoškoláci z 1. a 2. ročníků. Naše výprava měla 5 členů. V kategorii C Markétu Bečvářovou z 5. O, která se v krajském kole stala úspěšným řešitelem a z celkového počtu 39 studentů obsadila 17. místo,v kategorii B (2. ročníky) pak čtyři žáky – Marka Nováka, Viléma Fialu a Dominika Oškeru z 6. O a Tomáše Rajtmajera z 2. A. Tentokrát Marek již soutěžil ve své kategorii, a to velmi úspěšně. Z 51 soutěžících obsadil 2. místo. Tomáš se umístil na 16.-24. místě a Vilém s Dominikem se ještě s dalšími žáky podělili o 29.-41. místo.

Žáci ze základních škol a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia (kromě 9. ročníků) mohou své síly v této olympiádě poměřit nejvýše v okresním kole. To se konalo v dubnu na ZŠ a MŠ T. Šobra a úspěšné zástupce jsme měli ve všech třech kategoriích. V kategorii Z6 z naší primy soutěžili Matěj Záluský, Milan Kadlec a Filip Kortan. Matěj obsadil 2. místo, Milan byl 3.-4. a Filip 7. Celkem soutěžilo 16 žáků. V kategorii Z7 jsme získali 1. místo, a to díky Anně Zapletalové. Její spolužáci ze sekundy Karel Kubeš a Ivo Sobotka skončili na 2.-4. místě. Celkem bylo 17 soutěžících. Stejný počet byl i v kategorii Z8 a opět jsme byli úspěšní. Na 1.-2. místě skončila Adéla Kroupová, na 6. místě Kateřina Skuhrová a 8.-11. Marie Záluská. Všichni tři jsou žáky 3. O.

Co dodat na závěr? Všem našim zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy, vítězům blahopřejeme a již se těšíme na příští ročník.

Za předmětovou komisi matematiky R. Kuntová