Maturitní zkoušky PODZIM 2022

Rozpis maturitních zkoušek MZ PODZIM 2022

Písemné práce profilové části MZ
Termín: pondělí 5. 9. 2022
Začátek: 14:00 hod.
Učebna:
J7 - Český jazyk a literatura 
J9 - Anglický jazyk
J1 - Německý jazyk

Ústní zkoušky profilové části MZ
Termín: středa 7. 9. 2022
Začátek: 14:00 hod.
Komise:
Předsedkyně: Mgr. Hana Pazderníková
Místopředseda: Mgr. et Mgr. Alena Lukášová
Třídní učitel: Mgr. Andrea Hroudová
Závěrečná porada komise: 16:15 hod.

Zkušební předměty (ústní zkoušky profilové části):
Český jazyk a literatura - 14:05 hod. příprava, 14:20 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. Pavla Janoušková
Přísedící: Mgr. Vladana Vlášková
Anglický jazyk - 14:20 hod. příprava, 14:40 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. Vladimíra Mašková
Přísedící: Mgr. Jarmila Fojtíková
Biologie - 14:50 hod. - příprava, 15:05 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. Andrea Hroudová
Přísedící: Mgr. et Mgr. Alena Lukášová
Zeměpis - 15:15 hod. příprava, 15:30 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. Libor Janda
Přísedící: Mgr. Alexandre Geny
Základy společenských věd - 15:35 hod. příprava, 15:50 hod. zkoušení
Zkoušející: PhDr. Jarmila Pechoušková
Přísedící: Jarmila Vankátová