Náboj Junior

V pátek 22. listopadu proběhla na 19 místech naší republiky mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior. Čtyřčlenné týmy složené z žáků druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií řešily během 120 minut úlohy zaměřené nejen na znalosti z matematiky a fyziky, ale soutěžící museli uplatnit také představivost a logiku.

Do Písku na SPŠ a VOŠ se sjelo celkem 9 týmů z Písku, Příbrami a Prachatic. Naši školu, a tím i město Písek, protože jiné písecké školy se nepřihlásily, zastupovaly tři týmy, první ve složení Veronika Jirčíková, Karel Kubeš, Klára Nováková a Anna Zapletalová (všichni ze 3. O), druhý tým byl složen ze žáků 4. O, Adély Kroupové, Kateřiny Kučinové, Jakuba Sobotky a Marie Záluské, ve třetím týmu spojili své síly Jan Novák z 1. O, Matěj Záluský z 2. O, Ivo Sobotka z 3. O a Vladimír Palička z 1 F.

 A byli jsme úspěšní! Tým žáků 4. O obsadil mezi soutěžícími v Písku první místo, tým sestavený z žáků různých tříd vybojoval pomyslné stříbro a žáci 3. O skončili čtvrtí.

V ČR se této soutěže celkem zúčastnilo 316 týmů a pouze pět týmů získalo vyšší umístění než naši Adéla, Katka, Maruška a Jakub!

Všem našim soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Radka Kuntová