Náhradní termín přijímacích zkoušek pro studijní obor 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté)

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) do studijního oboru 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté, "s rozšířenou výukou francouzského jazyka") je pondělí 13. 5. 2019.
Tento termín se týká pouze těch uchazečů, kteří se řádně omluvili z 1. termínu, rep. 2.termínu, 1. kola JPZ.
Uchazeči se sejdou nejpozději v 8:15 hod. v hlavní budově před ředitelnou (1. patro vlevo).
Zde si je vyzvedne zadavatel.
Vlastní zkouška se bude konat v aule gymnázia.