Naši žáci v roli herců aneb němčina jinak

Poprvé zavítal do našeho města divadelní spolek Galli -Theater a naši žáci byli u toho. Německé interaktivní představení "Hans im Glück" rozhýbalo 9. října v Městské knihovně vybrané žáky ze tříd 2.O - 4.O.
Honza (v podání Vojtěcha Veláta) měnil hroudu zlata za různá zvířata, až nakonec všichni zjistili, že pravé bohatství nalezne člověk doma.
Publikum se bavilo, dětští herci měli možnost promluvit si s rodilými mluvčími a každý „pochytil“ nějaké nové slovíčko.
Potěšilo nás, že se němečtí protagonisté pochvalně vyjádřili o aktivitě našich žáků a jejich chuti mluvit na jevišti cizí řečí.