Nostrifikační zkoušky 13. 5. 2022

V příloze je uložený časový harmonogram konání nostrifikačních zkoušek v termínu 13. 5. 2022.