Ocenění Talent Jihočeského kraje 2014

V úterý 24. 2. 2015 se v hudební síni Jihočeské komorní filharmonie v Českých Budějovicích konalo slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže vyhlašované tradičně DDM České Budějovice Talent Jihočeského kraje. Kritériem výběru nejúspěšnějších žáků Jihočeského kraje bylo umístění v okresních a vyšších soutěžích a přehlídkách. Mezi oceněnými byli také žáci třídy 8.0 – Michal Čunát získal čestné uznání v kategorii humanitní, Radek Pileček se umístil na 3. místě v kategorii všestranný talent. Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Fotky: