Ohlédnutí za Listopadem na Gymnáziu Písek

Ohlédnutí za Listopadem na GP

Třicet let svobody v naší zemi můžeme ignorovat, zpochybňovat, nebo popírat. Na píseckém gymnáziu jsme se rozhodli toto výročí připomenout mnoha aktivitami, besedami a přednáškami. Zároveň jsme tak oslavili Mezinárodní den studentů, kterých máme plný dům.

Už v říjnu navštívil dějepisný seminář spolupracovník společnosti Post Bellum Vladimír Hanáček. Se studenty analyzoval výpovědi pamětníků Listopadu 89 zaznamenaných v dokumentárním výukovém filmu Čtyři cesty ke svobodě.

Další mimořádný host přijel ve středu 13. 11., aby besedoval s maturanty ze 4. B. Byl jím Radek Špicar, ekonom, podnikatel a viceprezident Svazu obchodu a dopravy České republiky. Výtečně dokázal posluchače motivovat ke kladení otázek a formulaci názorů; hlavními tématy besedy se staly zejména aktuální ekonomické otázky: hospodářská politika ČR, energetika, export, vztahy ČR s Čínou a přijetí eura.

Na pátek 15. 11. jsme pro studenty vyšších ročníků pořádali projektový půlden naplněný osmnácti programy. Dvanáct z nich připravili vyučující gymnázia, na třech se podíleli naši studenti. Dvě aktivity zaměřené na písecký region představili historici Prácheňského muzea pánové Jan Kotalík, Bohumil Bernášek a Zdeněk Duda. Zájemci o novou metodu výuky moderních dějin si mohli vyzkoušet interaktivní projekt Historylab s historikem Kamilem Činátlem z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Celý program jsme zahájili setkáním studentů a učitelů na školním dvoře, kde nás uvítal ředitel Gymnázia Písek pan Michal Drnec. Zdůraznil odvahu a touhu po svobodě, kterou projevili studenti před 30 i 80 lety. Shromáždění jsme zakončili vytvořením velké živé spirály zaplňující celý dvůr. Připomněli jsme si tak solidaritu občanů Československa na podzim r. 89. Pak začal program pro studenty z 15 tříd, kteří se mohli zúčastnit jedné ze dvou velkých besed, nebo dvou 45 minutových pořadů.

Paní učitelka Lenka Kudrnová domluvila a uváděla besedu se spoluzakladatelkou Občanského fóra v Praze paní Ljubou Václavovou, filmovou dokumentaristkou. Paní Václavová se nezaměřila pouze na téma Listopadu 89, ale reflektovala celou dobu totalitního Československa.

Období 50. let minulého století studentům přiblížil druhý host, pan architekt Jiří Kraus, v oné dekádě politický vězeň. Jeho účast je mimořádně důležitá, protože přímé svědectví je nenahraditelné. Pana architekta pozval pan učitel Libor Janda, který ho provázel a besedu moderoval.     

Nabídka kratších programů vynikala pestrostí. Gymnazisté rozebírali audiovizuální záznamy s kolegyněmi Sylvií Veselou a Jarmilou Pechouškovou, paní učitelka Jarmila Fojtíková připravila hodinu na téma: „Jak vzpomínáme na Listopad?“, o proměně hospodářství po r. 1990 se žáci více dozvěděli od paní učitelky Jarmily Vankátové. Vyučující výtvarné výchovy Irena Měšťanová si za téma zvolila Medu Mládkovou jako mecenášku moderního československého umění. Kolegyně Vladana Vlášková a Pavla Marešová představily Václava Havla zejména jako literáta; komplexně na tuto osobnost vzpomínal Ondřej Kaláb i s využitím písně Petra Putny „Havel v kostce“. Jiné písně spjaté s Listopadem zpívali studenti s Evou Brůžkovou a Martinem Stehlíkem. Učitelé tělocviku Stanislav Trávníček a Radek Šlechta připomněli výuku branné výchovy na školách v 80. letech. Zástupkyně ředitele školy paní Romana Slabová a Eva Kadlecová usilovně řešily zápis žáků na jednotlivé aktivity. Ostatní kolegové se podíleli na organizaci projektových hodin a poskytovali zázemí externím lektorům. Všem velmi děkujeme za úsilí a čas, který programu věnovali.

Velmi milou a vítanou pomoc s přípravou pátku poskytli i naši studenti. Skupina šesti frekventantů dějepisného semináře provedla ostatní gymnazisty výstavou o životě Dagmar Šimkové, využili její vzpomínkovou knihu na dobu věznění Byly jsme tam taky. Tomáš Veselý a Gabriel Pták hovořili o svých zkušenostech se studiem v zahraničí. Ondřej Peleška se zaměřil na své oblíbené literáty, kteří spoluvytvářeli československý kulturní underground.

V pondělí 18.11. nás čekala poslední událost, kterou jsme si připomněli 30 let svobody. Besedy, která měla reflektovat podzim r. 1989 v Písku a zvlášť na naší škole, se zúčastnili tři diskutéři. Naše pozvání přijala první polistopadová starostka Písku paní Věnceslava Skřivánková, představitelka stávkujících studentů z podzimu r. 1989 a dnes poradenská psycholožka Kateřina Slabová a tehdejší ředitel gymnázia pan Vojtěch Bubník. Diskuzi, na niž přišli nejen současní, ale i bývalí studenti gymnázia, moderoval překladatel a hudebník Petr Putna. Nedrželi jsme se pouze událostí starých 30 let, dnešní studenti využili možnosti diskuze i ke komentování současnosti. Těšila nás otevřená atmosféra i pestrost názorů.

Děkujeme všem účastníkům akcí a přejeme jim hodně svobody, za niž budou sami zodpovědni.

Jakub Cenek

 

Výstava Listopad 89
Výstava Listopad 89
Výstava Listopad 89
Beseda s filmovou dokumentaristkou Ljubou Václavovou
Branná výchova - střelba ze vzduchovky
Branná výchova - Odznak zdatnosti
Branná výchova - Odznak zdatnosti
Branná výchova - protichemický oblek
Branná výchova - protichemický oblek
Dagmar Šimková
O možnostech studia v zahraničí
Písek a revoluce
Václav Havel
Spirála solidarity
Spirála solidarity