Poznávací a vzdělávací zájezd do Anglie podzim 2015

Gymnázium Písek pořádá pro studenty ve dnech 17. až 23. října 2015 poznávací a vzdělávací zájezd do Anglie.

 Zájezd je financován z prostředků MŠMT, výzva č. 56.


Prosíme rodiče žáků, kteří se zájezdu účastní, aby se dostavili ve středu 7. října v 15.30 hod.
do auly školy na krátkou informační schůzku.

Své dotazy můžete zasílat na e-mailové adresy učitelů, kteří budou pedagogickým dozorem, popř.  Vám rádi dotazy zodpoví telefonicky.

pí. učitelka Mgr. V. Mašková:  maskova.vladimira@gymna-pi.cz         tel. 382 214 913 linka 107
pí. učitelka Mgr. S. Volfová:     volfova.silvie@gymna-pi.cz                     tel. 382 214 913 linka 128
p. učitel P. Kučera:                       kucera.petr@gymna-pi.cz                        tel. 382 214 913 linka 128