Přednáška Ing. Šatry - "Životní prostředí na Písecku" (4. ročníky)

Přednáška „Životní prostředí na Písecku“

Dne 18. 12. 2018 proběhla na našem gymnáziu v rámci environmentální výchovy a vzdělávání přednáška pro žáky čtvrtých ročníků na téma „Životní prostředí na Písecku" v podání pana ing. M. Šatry, vedoucího odboru ŽP MěÚ Písek. Žáci se dozvěděli velice zajímavé informace nejen z okolí, ve kterém žijí, ale také z různých koutů naší republiky. Přednáška měla tři okruhy týkající se problémů města. Nejprve byli žáci informováni o problematice hospodaření s pitnou vodou. Město stále modernizuje čističky odpadních vod. Odkalení špinavé vody vyjde ročně až na 500 tis. korun. Další téma se týkalo lesa a lýkožrouta smrkového. Velkou zajímavostí byla informace, že se brouk neustále vyvíjí, za 1 rok má až 4 vývojová stádia místo 1,5, a proto je těžké parazita zlikvidovat. Dle názoru pana Šatry se má napadené dřevo vytěžit a vyvést. Ročně se v Písku vytěží 40 tisíc kubíků dřeva. Poslední část přednášky byla věnována třídění a recyklaci odpadu v souvislosti s celkovým výhledem do budoucnosti. Beseda byla zakončena velmi zajímavými dotazy z řad studentů. Diskutovalo se například o mikroplastech ve vodě, které se pak vyskytují ve tkáních našeho těla, především v ledvinách. Přítomné zaujala i další nová informace, že lze používat sáčky vyrobené z kukuřičných zrn, které se rozloží do 14 dnů.
Přednáška nás velmi obohatila a rozšířila naše povědomí v oblasti EVVO.