Přijímací řízení - 2. kolo

Gymnázium Písek vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do těchto studijních oborů:

79 - 41 - K/41 Gymnázium (čtyřleté, pro žáky z 9. tříd ZŠ) - počet  volných míst: 10

79 - 41 - K/ 61 Gymnázium s rozšířenou výukou francouzského jazyka (šestileté, pro žáky ze 7. tříd ZŠ) - počet volných míst: 10

Termín odevzdání přihlášky - pátek 15. 6. 2018.

Kritéria pro přijímání uchazečů jsou uvedena v příloze.