Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:
- 2 třídy čtyřletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/41 Gymnázium (60 žáků)
- 1 třída šestiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/61 Gymnázium (30 žáků)
- 1 třída osmiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/81 Gymnázium (30 žáků)

Přijímání žáků po úspěšném ukončení:
- 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
- 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
- 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek (ke dni 1. 3. 2023):
- čtyřleté gymnázium - 141
- šestileté gymnázium - 42
- osmileté gymnázium - 98
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 1. března 2023 (včetně)!

Přihlášky budou přijímány na předepsaných tiskopisech! (tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách, viz. níže jako příloha, nebo na stránkách https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss).

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro školní rok 2023/2024

1. termín
13. dubna 2023 - pro čtyřleté obory vzdělání
17. dubna 2023 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín
14. dubna 2023 - pro čtyřleté obory vzdělání
18. dubna 2023 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání)
1. termín - 10. května 2023
2. termín - 11. května 2023

JPZ se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Klikni a Vyzkoušej si SCIO test zdarma

Pod následujícími odkazy:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska (pod tímto odkazem najdete nedůležitější informace)
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/
https://www.kampomaturite.cz/prijimacky-na-ss-4/
https://nadalku.msmt.cz/cs/priprava-na-maturitni-a-jednotnou-prijimaci-zkousku
https://www.facebook.com/jednotneprijimacky/?fref=ts
najdete důležité informace o státních přijímacích zkouškách.

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně (vybraná ustanovení)
Informace MŠMT - ustanovení o přijímacím řízení (výběr)