PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Ve středu 16. října se konala soutěž Přírodovědný klokan 2019/2020. Pořádá ji Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěží se ve dvou kategoriích a zúčastnění žáci mají během 40 minut zvládnout 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Účast na našem gymnáziu byla v letošním školním roce nízká. V kategorii Kadet soutěžilo 9 žáků ze tříd 3. O, 4. O a 1. F. Nejúspěšnějšími se stali Ivo Sobotka ze 3. O a Adéla Kroupová ze 4. O, kteří získali stejný počet bodů. Pomyslný bronz si odnesla Anna Holická ze 4. O.
Kategorie Junior měla jen čtyři soutěžící. Nejvyššího bodového zisku dosáhl, a tedy příčku nejvyšší „vybojoval“ Kryštof Moroz z 5. O. Následující dvě pozice obsadili jeho spolužáci, druhé místo Radim Sobotka a třetí byl Martin Větrovský.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme!

Škoda jen, že soutěž nezlákala více zájemců. Tak snad příští školní rok.

Radka Kuntová