Projektový den estetické výchovy - Plzeň

Projektový den estetické výchovy Gymnázia Písek

Ve středu 4. 10. 2017 se uskutečnil první z několika projektových dnů estetické výchovy, které nás v tomto školním roce čekají. Této akce, která je nedílnou součástí ŠVP, se každý rok účastní studenti 2. ročníků všech studijních oborů našeho gymnázia.

Pro letošní rok bylo zvoleno téma "Umělci v totalitních režimech".

V časných ranních hodinách, čase pro většinu žáků dosti neobvyklém, jsme vyrazili do Plzně, kde nás všechny čekal velmi pestrý a bohatý program.

Projektového dne se zúčastnily třídy 2. A, 2. B, 6. 0 a 4. F. První akcí, které se žáci společně s dozorem, kterým byly paní učitelky I. Měšťanová, E. Brůžková, J. Kadeřábková, L. Kudrnová a J. Fojtíková, zúčastnili, byla komentovaná prohlídka v plzeňské Západočeské galerii s tématem výstavy "Tenkrát v Evropě".

Tento program byl vystřídán další akcí, a to komentovanou prohlídkou města. Zde naši studenti poznali dominanty Plzně. Prošli jsme poměrně velkou část města, ale soustředili se především na náměstí a blízké okolí. Prohlídka byla velmi zajímavá. Proběhla pod vedením lektora pana Hlobila, který byl pozorným průvodcem a svůj komentář po každé, když upadala naše pozornost, oživil zajímavými „plzeňskými“ příběhy.

Poté následovala návštěva Techmanie, kde byla naším hlavním cílem výstava "Hudba a matematika".

V závěru dne, který byl doslova nabitý zajímavým programem, jsme navštívili Divadlo J. K. Tyla, kde jsme měli možnost se seznámit se životem Lídy Baarové v muzikálu "Liduschka".

Závěrem můžeme říci, že projektový den estetické výchovy se velmi vydařil. Domů jsme dorazili sice v pozdních večerních hodinách, ale plni dojmů a nezapomenutelných zážitků.

 
Tenkrát v Evropě - umělci  a totalita
Západočeská galerie Plzeň
Komentovaná prohlídka výstavy
Dominanty Plzně - komentovaná prohlídka
Prohlídka města
Techmania Plzeň
Techmania Plzeň - program hudba
V Techmanii
Divadlo Nová scéna Plzeň
Výstava v divadle
Divadelní hra "Liduschka" - příběh Lídy Bárové