Staň se diplomatem

Dne 27. 9. 2019 se žáci třetího a čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia a žáci prvního a druhého ročníku francouzského gymnázia účastnili projektu Asociace pro mezinárodní otázky ,,Staň se diplomatem" v Českých Budějovicích. Cílem bylo vytvoření regionální simulace zasedání Rady bezpečnosti OSN, kde se letošní rok jednalo o bezpečnostní situaci v Mali. Tento projekt měl za úkol rozvíjet a osvojit nové konverzační, argumentační a prezentační schopnosti žáků.
Celá regionální simulace byla rozdělena do dvou částí. V první části programu se účastníci seznámili s fungováním organizace OSN, úlohou Rady bezpečnosti při řešení světových konfliktů a se současnou bezpečnostní situaci v Mali. Aby simulace zasedání Rady bezpečnosti mohla být co nejbližší skutečnosti, nevyhnuli se ani přednášce o jednacím řádu, kterým se při následném jednání museli řídit.
Na odpolední část programu byli žáci rozděleni do dvou skupin tak, aby se v obou ,,Radách bezpečnosti" nacházeli zástupci všech jejích současných členů. Na začátku samotného jednání byl předložen návrh rezoluce, který se v průběhu programu rozvíjel a přepracovával do výsledné podoby.
Na tvorbě finální podoby rezoluce se podíleli všichni účastníci projektu v souladu s jednacím řádem.
Celý program vyvrcholil předáním diplomů za účast na projektu ,,Staň se diplomatem" a předáním diplomů a cen ,,nejlepším účastníkům jednání".