Úspěch našeho studenta v národním kole ČLO


V sobotu 8. dubna 2017 se v Praze konalo národní kolo České lingvistické olympiády.

Tato olympiáda je vyhlašovaná Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze a spoluvyhlašovaná MŠMT jako soutěž kategorie B. Studenti středních škol v ní řeší lingvisticky orientované úlohy, kdy pro úspěšné vyřešení je potřeba pořádně se zamyslet a pochopit, jak fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. (Soutěžící se v úlohách setkávají s angličtinou, arabštinou, čínštinou, ale i starou chetitštinou.)

Naši školu po úspěšném absolvování školního a regionálního kola reprezentoval ONDŘEJ VÁŇA ze 7. O a obsadil celkové 5. místo.

Ondřejovi blahopřejeme k vynikajícímu výsledku a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.