ÚSPĚCH ONDŘEJE VÁNI V NÁRODNÍM KOLE ČLO

V sobotu 8. dubna 2018 se v Praze konalo národní kolo České lingvistické olympiády.

Tato olympiáda je vyhlašovaná Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze a spoluvyhlašovaná MŠMT jako soutěž kategorie B. Studenti středních škol v ní řeší lingvisticky orientované úlohy, kdy pro úspěšné vyřešení je potřeba pořádně se zamyslet a pochopit, jak fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. (Soutěžící se v úlohách setkávají s angličtinou, arabštinou, čínštinou, ale i starou chetitštinou.)

Po úspěšném absolvování školního a regionálního kola postoupil dokola národního ONDŘEJ VÁŇA z 8. O
a umístil se na krásném 2. místě. Druhé místo obsadil i v celkovém pořadí po součtu všech bodů získaných v jednotlivých kolech. Tím si Ondřej zajistil účast v kole mezinárodním International Linguistics Olympiad, které letos proběhne v Praze na kampusu České zemědělské univerzity 26. - 30. 7. 2018.

Ondřejovi blahopřejeme k vynikajícímu výsledku, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v kole mezinárodním!