Vánoční šachy

V pátek 15. 12. 2017 jsme sehráli již šestý ročník Vánočního šachového turnaje.
Hráli jsme v aule školy od 8 do 13 hodin švýcarským systémem na 9 kol, takže 35 zúčastněných šachistů všech věkových kategorií z řad našich studentů si prakticky neodpočinulo. I přes náročnost ale dali najevo bojový zápal a hlavně radost ze hry.
Postupně bylo během turnaje stále zřejmější, že o prvním místě nelze pochybovat. Zvítězil Jan Houzar, který vyhrál v každém kole! O druhém a třetím místě se rozhodlo až koncem turnaje. Druhým byl Jan Kučera a třetí místo obsadil Šimon Glück.
Není ale důležité zvítězit, největší odměnou všem byly pěkné zážitky ze hry.
Dík patří panu Tomáši Růžičkovi ze šachového oddílu DDM, který zajistil herní výbavu turnaje a také ho zaštítil jako rozhodčí, ale také i všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celého dopoledne.
Přílohy: 1) Fotografie vítězné trojice
            2) Tabulka konečného pořadí