Vreden 2015

Ve dnech 14. – 19. června se zúčastnili někteří studenti naší školy výměnného pobytu ve Vredenu v Německu. Vreden je město menší než Písek, leží blízko hranic s Nizozemskem. Když jsme v neděli 14. června odjížděli autobusem z Písku, netušili jsme, co máme od této výměny očekávat. Cesta trvala 11 hodin, a čím více jsme se blížili k Vredenu, tím více jsme cítili nervozitu. Přivítání studenty z Gymnasium Georgianum bylo velmi přátelské. Hned si nás vzali pod svá „ochranná křídla“ a jeli jsme se ubytovat do jejich domovů. Rodiny německých studentů byly velmi sympatické, takže prvotní rozpaky přes počáteční nervozitu brzy vymizely. Měli jsme pestrý a nabitý program. První den jsme hráli hru „Stadtspiel“, při které jsme postupně poznávali Vreden. Poté nás čekalo slavnostní zahájení výměnného pobytu v aule, který letos oslavil 20. výročí. Učitelé při něm nostalgicky vzpomínali na první výměny. Druhý den jsme měli tu čest podívat se do fotbalové arény Schalke v Gelsenkirchenu, která nás velmi uchvátila svou velikostí. Potom jsme jeli do města Oberhausen, kde jsme navštívili velké nákupní středisko. Zde se „vydováděly“ hlavně dívky. Třetí den jsme se společně s německými studenty zúčastnili turnaje v Dodgeballu. Jedná se o velmi oblíbenou míčovou hru v uvedené oblasti, při které se týmy vzájemně vybíjejí. Večer jsme navštívili diskotéku. Ve čtvrtek jsme navštívili zoologickou zahradu v Münsteru. Je to rozlehlá zoo s mnoha druhy živočichů. Zábavným okamžikem bylo, když jsme zaháněli jednoho z ptáků zpět do výběhu a vůbec se nám to nedařilo. Dále jsme si prohlédli město Münster, které má velmi bohatou historii a krásné památky. Večer a zároveň náš pobyt ve Vredenu jsme zakončili společným setkáním na místní pláži, kde jsme se s našimi německými studenty rozloučili. V pátek jsme vyrazili na cestu zpět do Čech. I když byla cesta dlouhá a únavná, vraceli jsme se plni nových zážitků. Výměnný pobyt se nám moc líbil. Poznali jsme nové přátele, nová místa, seznámili jsme se s životem ve Vredenu. Překvapilo nás, že velká část obyvatel jezdí do školy i do práce na kole. Rodiny se o nás staraly velmi dobře, připravily pro nás mnoho aktivit. Získali jsme spoustu zážitků a zlepšili jsme si cizí jazyk, domů jsme odjížděli se smutnými pohledy. Těšíme se, až přivítáme německé studenty v Písku, a doufáme, že se jim u nás bude líbit stejně jako nám u nich. Milena Formánková 1.B, červen 2915