Výměnný pobyt Nr. Nissum (Dánsko)

Dánsko - Nr. Nissum, Lemwig

I tento rok vyrazila třída 6.O, jako tradičně na výměnný pobyt do Dánska. Po dlouhé patnáctihodinové cestě, která díky našim řidičům uběhla velmi rychle, jsme dorazili na místo. Naši výměnní studenti nás přivítali malým občerstvením a rychlou prohlídkou městečka Nr.Nissum, ve kterém se jejich škola nacházela. Díky velkorysosti dánských rodin, které byly ochotny přijmout často i více než jednoho českého studenta, jsme se poté mohli všichni rozprchnout do našich nových domovů. Po načerpání sil v podobě často typického dánského jídla jsme den ukončili hrou fotbalu v dešti.
U fotbalu jsme dlouho nezůstali, již druhý den nás studenti seznámili s jejich tradiční hrou, v které jsme však zprvu nevynikali. To se ale nedá říct o odpoledním programu v outdoorovém centru, kde jsme překvapili schopnostmi spolupráce na lanových překážkách a také naší odvahou při slaňování 15metrové zdi.
Třetí den jsme se vydali prozkoumat dánské pobřeží, kde nás překvapil velmi silný vítr, na který byla naštěstí většina z nás dobře vybavena a ten zbytek stále léčí omrzliny.
Čtvrtý den dopoledne jsme byli poučeni o pravidlech volejbalu a my jsme je na oplátku naučili českou vybíjenou. Po sportovním programu jsme došli na nedalekou pláž, kde jsme strávili příjemné odpoledne pečením palačinek nad otevřeným ohněm, pod dohledem třídního pancake mastera. Poslední večer jsme prožili společně s rodiči, kteří nám připravili občerstvení. Součástí večerního programu bylo také taneční překvapení Čechů a Dánů, které jsme si připravili předchozí večer. Tímto jsme chtěli poděkovat všem, kteří nám připravili tento výlet, speciálně paní učitelce Rothbauerové a paní učitelce Fojtíkové.
Ráno následujícího dne jsme se rozloučili s rodinami, udělali poslední fotky a s nadšením vyrazili do Legolandu. Navštívili jsme všechny atrakce od těch nejmenších po ty největší a naše nadšení jen stoupalo. Všichni jsme si naše dánské dobrodružství velmi užili a budoucím 6.O vřele doporučujeme… vzít si s sebou čepici.

Gabriela Woldřichová, Sylvie Nováková 6.O

Společné foto 6.O na výměně v Dánsku