Výměnný pobyt ve Vredenu (podzim 2016)

Vreden 2016 (2. 10. 2016 -7. 10. 2016)

Letošní výměnný pobyt žáků naší školy ve Vredenu proběhl trošku jinak, než jak je obvykle zvykem. A to proto, že tentokrát navštívili jako první němečtí studenti nás a až poté my Gymnasium Georgianum v Německu.

Vreden je město malé, avšak velmi živé. Leží jen přibližně dvacet minut jízdy na kole od hranic s Holandskem, o čemž se někteří naši studenti sami přesvědčili.

Tentokrát se role obrátily, tudíž když se naše skupinka po jedenácti hodinách v autobuse přiblížila k Vredenu, nikdo se nemusel cítit nervózní. Všichni už jsme své německé protějšky znali. I seznámení se zbytkem rodiny proběhlo velmi přátelsky.

Přichystaný program byl velmi různorodý. Hned v pondělí nás čekal výlet do jednoho z holandských měst. Prohlídku jsme absolvovali z loďky plovoucí po uměle vytvořené řece a s velmi pestrým výkladem místního dobrovolného kapitána. Tamější mosty přes řeku jsou značně nízké, proto pozor na hlavu!

Druhý den nás uchvátila prohlídka školy a poté nás městem provedla hra „Stadtspiel“, po zodpovězení mnoha otázek o Vredenu nás čekal individuální program. Mnozí žáci se vydali znovu do Nizozemí, ale tentokrát na kole.

Třetí den jsme se společně s německými studenty zúčastnili turnaje v Dodgeballu. Jedná se o velmi oblíbenou hru v této oblasti, která se velmi podobá naší vybíjené. Večer jsme navštívili diskotéku.

Ve čtvrtek jsme podnikli výlet do města Oberhausen, kde jsme všichni vystoupali na velmi zajímavou rozhlednu ve tvaru otevřené konstrukce jehlanu se schody vedoucími volně středem na lehce nakloněnou horní plošinu. Poté jsme přejeli autobusem podívat se do fotbalové arény Schalke v Gelsenkirchenu. A zase zpět do Oberhausenu, kde jsme si krátce prohlédli Gasometer, ve kterém se konala výstava „Wunder der Natur“. Na závěr jsme navštívili i místní obchodní centrum.

V pátek už jsme se mohli těšit jen domů. Ráno jsme se u autobusu rozloučili s rodinami. Mnohým utekla i nějaká ta slza. Z výměny jsme byli všichni nadšení a mnozí chtěli zůstat déle, nebo alespoň jet za týden znovu. Bylo to jen necelých pět dnů, ale i tak jsme si zlepšili jazyk a odnesli si mnoho nezapomenutelných zážitků.

Eliška Rubešová 2.A