Výměnný pobyt žáků našeho gymnázia v Dánsku


Třetí týden nového školního roku, tedy od 17. do 21. září 2018, jsme téměř celá třída 6.O a 2 žáci ze 2.A strávili v dánském Norre Nissum a okolí. Všichni jsme se těšili na nové prostředí, lidi a zážitky. V neděli 16. září jsme se sešli na parkovišti u Elimu a kolem deváté večer odjeli. Prvních pár hodin cesty se všichni bavili, ale po první zastávce kolem půlnoci vše utichlo a většina z nás usnula. Po neočekávaně brzkém příjezdu jsme se vydali na krátkou procházku k moři a poté autobusem dojeli do Norre Nissum, kde už na nás netrpělivě čekali někteří dánští "výměnní" studenti. Dánští žáci a učitelé všechny přivítali a pohostili. Následovně nás rozdělili do skupin a provedli jejich městečkem. Poté studenti ubytovaní v rodinách odjeli se svými hostiteli domů a zbytek se pěšky odebral do nedaleké internátní školy Kongensgaard.

V úterý jsme se všichni sešli ve škole v Norre Nissum, kde nás dánští studenti provedli. Následovaly sportovní aktivity (basketbal, volejbal, fotbal, baseball s koláči a jejich hra Antonius), které nám zaplnily celé dopoledne. Odpoledne jsme se vypravili na internátní školu, kde nás čekala prohlídka školy a různé hry. Program jsme zakončili společnou večeří.

Ve středu se náš program rozdělil. Studenti z rodin společně s jejich "domácími" odjeli do nedalekého prasečince a později dopoledne si vyzkoušeli vodní sporty (paddleboarding a basketbal na kajaku), které si všichni užili. Výlet byl zakončen hrou v městě Lemvig, která byla následována rozchodem po městě a samozřejmě nákupy. Druhá skupina, složená ze studentů z internátní školy, odjela vlakem do města Thyboron, kde viděla moderní kostel, vodní muzeum Kystcentret s atrakcemi a maják. Celé to zakončili procházkou po nádherné pláži u moře.

Ve čtvrtek se skupiny prohodily, takže studenti z rodin navštívili Thyboron a „internátští“ prasečák a Lemvig. Večer byl ve znamení společné večeře všech studentů, učitelů a rodičů ve škole v Norre Nissum. Dánové i Češi měli pro tento večer připravený program. Po večeři následoval vědomostní kvíz pro 2 zástupce z každé školy a společný zpěv, kdy čeští studenti zazpívali píseň "Cesta" a následovně zatancovali dva tance, Domino a Letkis, do kterých zapojili i studenty dánské. Poslední večer si všichni moc užili.

V pátek ráno jsme se rozloučili s Dány a vydali se do Legolandu, kde jsme strávili krásných 5 hodin, po kterých jsme unavení a zmrzlí sedli do autobusu a odjeli zpátky domů. Do Písku jsme dorazili v sobotu 22. září kolem čtvrté hodiny ranní.

Celý pobyt byl skvělou zkušeností, odvezli jsme si spoustu zážitků, na které budeme dlouho vzpomínat. Dánsko je krásná země, která stojí za podívanou.

Obrovské poděkování patří paní učitelce Volfové a paní učitelce Rothbauerové za neustálou ochotu a trpělivost s námi.

Aneta Wojdylová a Andrea Matošková, třída 6.O