Jarní šachy

V pátek 21. 4. 2017 jsme už po páté sehráli jarní šachový turnaj jednotlivců píseckých škol. Letos se kromě gymnazistů přihlásili šachisté ze základních škol Tylova, Husova, Benešova, Masarykova, Svobodná a také hosté z Protivína, celkem 39 soutěžících.
Zápolení probíhalo tradičně švýcarským systémem na 9 kol 2x12 minut a jako každý rok se bylo i letos na co dívat.
Velmi dobře si vedli hned od počátku zástupci ZŠ Tylova, se kterými měli všichni soupeři, včetně odrostlých gymnazistů, plné ruce práce. Svoje kvality nakonec obhájili a obsadili přední místa.
První čtveřice Stinka-1., Chmelík B.-2., Záluský-3. a Stinková-4. byla následována na pátem místě zástupcem z "benešovky" (L. Karolyi), aby hned za ním opět stanul "tylovčák" (J. Marek). Gratulujeme tedy celému týmu ZŠ Tylova a jeho trenérovi J. Streďákovi k vynikajícím výsledkům.
Blahopřejeme i všem ostatním , protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Výsledkovou listinu a několik fotografií z turnaje máte v příloze a já ještě touto cestou děkuji velice panu Tomáši Růžičkovi ze šachového oddílu DDM za materiální zajištění turnaje a jeho soudcování a dále děkuji vedení DDM za věcný sponzoring turnaje.
Zapsal M. Tyle
Fotky: 

Úspěch našeho studenta v národním kole ČLO

V sobotu 8. dubna 2017 se v Praze konalo národní kolo České lingvistické olympiády.

Tato olympiáda je vyhlašovaná Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze a spoluvyhlašovaná MŠMT jako soutěž kategorie B. Studenti středních škol v ní řeší lingvisticky orientované úlohy, kdy pro úspěšné vyřešení je potřeba pořádně se zamyslet a pochopit, jak fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. (Soutěžící se v úlohách setkávají s angličtinou, arabštinou, čínštinou, ale i starou chetitštinou.)

Naši školu po úspěšném absolvování školního a regionálního kola reprezentoval ONDŘEJ VÁŇA ze 7. O a obsadil celkové 5. místo.

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce

Skvělá reprezentace našeho gymnázia

Dne 3.4. 2017 proběhlo v DDM České Budějovice krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie.

Z okresního kola postoupili do krajského dva naši zástupci - Adéla Pacaltová ze 4.O a Bořivoj Putna ze 3.O.

V konkurenci 21 žáků různých základních škol  i víceletých gymnázií Jihočeského kraje nejlépe obstál Bořivoj Putna ze třídy 3.O.

Děkujeme za výbornou reprezentaci a blahopřejeme!!!

Za komisi ČJL V. Vlášková.

Fotky: