Poznávací zájezd do Anglie 2015

Ve dnech 15.-19. března 2015 uspořádala naše škola druhý poznávací zájezd do Velké Británie. Vyráželo se v neděli odpoledne a na místě jsme byli v pondělních ranních hodinách. Kanál La Manche, který odděluje tuto zemi od ostatní Evropy, jsme tentokrát překonali podzemním tunelem. Na první den byla připravena prohlídka Londýna, kterou jsme zahájili návštěvou chrámu Sv. Pavla. Pokořili jsme 528 schodů a z věže chrámu jsme si prohlédli Londýn z výšky. Přes finanční a obchodní centrum City jsme pokračovali k historickému křižníků Belfast. Tento nejtěžší lehký křižník se účastnil během druhé světové války vylodění v Normandii a také války v Korei. Nyní slouží jako muzeum a návštěvníci si ho mohou celý prohlédnout, mohou nakouknout do kapitánské kajuty, do kuchyně, jídelny a kajut mužstva, k zubaři i do nemocnice, na pracoviště radisty, na kapitánský můstek nebo do skladu munice. Odpoledne jsme se přesunuli vlakem DLR do Greenwiche, kudy prochází nultý poledník. Autobus nás zavezl do Bexley, kde jsme se setkali s anglickými rodinami,ve kterých bylo zajištěno ubytování. Druhý den jsme odjeli do Windsdoru, na prohlídku letního sídla anglické královny a navštívili prestižní studentské městečko Eton. V oblasti vzdělávání jsem setrvali a přejeli do hodinu vzdáleného Oxfordu. V parku jsme se vyfotili u lavičky Václava Havla a pokračovali prohlídkou města a nejznámějších kolejí. Nabitý třetí den začal ranní plavbou po Temži, při níž jsme si prohlédli londýnské památky z poněkud jiné perspektivy. Loď nás vysadila u London Eye a nastalo focení: budovy parlamentu, Big Ben, Westminsterské opatství. Tam jsem strávili prohlídkou interiérů celé dopoledne. Pak jsem přešli k Buckinghamskému paláci, královna byla „doma“ (nad palácem vlála její standarta), ale na návštěvu nás nepozvala. Tak snad příště. Procházka přes Green Park a Hyde Park vedla ke Kensingtonskému paláci, pak jsem přešli k Památníku prince Alberta a odtud na Exhibition Road. Podle našeho zájmu jsme si zvolili, jestli chceme navštívit umělecké muzeum (V&A Museum), přírodovědecké (Natural History Museum) nebo vědecko-technické (Science Museum).Zbytek odpoledne vyplnily nákupy na Oxford Street. Večer jsme se všichni, ověšeni taškami s nově nakoupenými věcmi, naposledy nasoukali do důvěrně známého autobusu, rozloučili se s nočním Londýnem a rozjeli se na cestu domů. Barbara Bláhová

POZOROVALI JSME ZATMĚNÍ SLUNCE

Krásných pozorovacích podmínek jsme nemohli nevyužít a tak jsme si letošní zatmění pěkně užili.
Před vstupem do šaten byl nainstalován hvězdářský dalekohled, kterým jsme průběh zatmění mohli sledovat v projekci na bílou stěnu na přenosné tabuli, kde byly vyvěšeny také základní informace k průběhu zatmění a jeho podstatě. Také byly připraveny filtry ze starých počítačových disket, takže každý mohl průběh sledovat i přímo vlastníma očima.

V průběhu dne se na dvoře vystřídaly všechny třídy buď o přestávkách, nebo během hodin, pokud se příslušný vyučující nechal obměkčit výjimečností úkazu a prosbami studentů.

Ten, kdo sledoval úkaz v okamžiku jeho největší fáze, si jistě všiml mírně potemnělé oblohy a ochladnutí vzduchu. Očekávali jsme také Venuši, která se měla objevit nedaleko slunečního kotouče, ale zahlédnout ji se nám nepovedlo.

Vyhlašovaná soutěž o nejpovedenější fotografii zatmění zůstala nakonec bez odezvy, tak alespoň pár fotografií za všechny.

Těšíme se na příští úkazy, ale budeme si na ně muset pár let počkat :-)

Ocenění Talent Jihočeského kraje 2014

V úterý 24. 2. 2015 se v hudební síni Jihočeské komorní filharmonie v Českých Budějovicích konalo slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže vyhlašované tradičně DDM České Budějovice Talent Jihočeského kraje. Kritériem výběru nejúspěšnějších žáků Jihočeského kraje bylo umístění v okresních a vyšších soutěžích a přehlídkách. Mezi oceněnými byli také žáci třídy 8.0 – Michal Čunát získal čestné uznání v kategorii humanitní, Radek Pileček se umístil na 3. místě v kategorii všestranný talent. Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Fotky: