Finále poháru ve sportovní gymnastice

Krásného úspěchu dosáhlo družstvo chlapců Gymnázia Písek v republikovém Finále poháru ve sportovní gymnastice, které pořádala Asociace školních sportovních klubů ČR 10. - 11. 4. 2015 v Praze. V kategorii střední školy vybojovalo družstvo složené ze studentů Jiří Hlavnička, Jan Štěpán a Jindřich Kropáček vítězství v soutěži. Mezi jednotlivci obsadil Jindřich Kropáček 1. místo, Jan Štěpán 3. místo a Jiří Hlavnička 6. místo. Chlapcům gratulujeme a přejeme mnoho dalších (nejen) sportovních úspěchů.

Úspěšná reprezentace gymnázia ve francouzském jazyce

Úspěšná reprezentace gymnázia ve francouzském jazyce
Dne 27.4.2015 se ve Francouzském institutu v Praze uskutečnilo národní kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce, kam dorazili zástupci všech 14 krajů České republiky. Hana Honzová, studentka 2.F, se umístila na 3. místě v kategorii ZŠ A1. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu a jazykových soutěžích.
Fotky: 

Poznávací zájezd do Anglie 2015

Ve dnech 15.-19. března 2015 uspořádala naše škola druhý poznávací zájezd do Velké Británie. Vyráželo se v neděli odpoledne a na místě jsme byli v pondělních ranních hodinách. Kanál La Manche, který odděluje tuto zemi od ostatní Evropy, jsme tentokrát překonali podzemním tunelem. Na první den byla připravena prohlídka Londýna, kterou jsme zahájili návštěvou chrámu Sv. Pavla. Pokořili jsme 528 schodů a z věže chrámu jsme si prohlédli Londýn z výšky. Přes finanční a obchodní centrum City jsme pokračovali k historickému křižníků Belfast. Tento nejtěžší lehký křižník se účastnil během druhé světové války vylodění v Normandii a také války v Korei. Nyní slouží jako muzeum a návštěvníci si ho mohou celý prohlédnout, mohou nakouknout do kapitánské kajuty, do kuchyně, jídelny a kajut mužstva, k zubaři i do nemocnice, na pracoviště radisty, na kapitánský můstek nebo do skladu munice. Odpoledne jsme se přesunuli vlakem DLR do Greenwiche, kudy prochází nultý poledník. Autobus nás zavezl do Bexley, kde jsme se setkali s anglickými rodinami,ve kterých bylo zajištěno ubytování. Druhý den jsme odjeli do Windsdoru, na prohlídku letního sídla anglické královny a navštívili prestižní studentské městečko Eton. V oblasti vzdělávání jsem setrvali a přejeli do hodinu vzdáleného Oxfordu. V parku jsme se vyfotili u lavičky Václava Havla a pokračovali prohlídkou města a nejznámějších kolejí. Nabitý třetí den začal ranní plavbou po Temži, při níž jsme si prohlédli londýnské památky z poněkud jiné perspektivy. Loď nás vysadila u London Eye a nastalo focení: budovy parlamentu, Big Ben, Westminsterské opatství. Tam jsem strávili prohlídkou interiérů celé dopoledne. Pak jsem přešli k Buckinghamskému paláci, královna byla „doma“ (nad palácem vlála její standarta), ale na návštěvu nás nepozvala. Tak snad příště. Procházka přes Green Park a Hyde Park vedla ke Kensingtonskému paláci, pak jsem přešli k Památníku prince Alberta a odtud na Exhibition Road. Podle našeho zájmu jsme si zvolili, jestli chceme navštívit umělecké muzeum (V&A Museum), přírodovědecké (Natural History Museum) nebo vědecko-technické (Science Museum).Zbytek odpoledne vyplnily nákupy na Oxford Street. Večer jsme se všichni, ověšeni taškami s nově nakoupenými věcmi, naposledy nasoukali do důvěrně známého autobusu, rozloučili se s nočním Londýnem a rozjeli se na cestu domů. Barbara Bláhová