Vreden 2015

Ve dnech 14. – 19. června se zúčastnili někteří studenti naší školy výměnného pobytu ve Vredenu v Německu. Vreden je město menší než Písek, leží blízko hranic s Nizozemskem. Když jsme v neděli 14. června odjížděli autobusem z Písku, netušili jsme, co máme od této výměny očekávat. Cesta trvala 11 hodin, a čím více jsme se blížili k Vredenu, tím více jsme cítili nervozitu. Přivítání studenty z Gymnasium Georgianum bylo velmi přátelské. Hned si nás vzali pod svá „ochranná křídla“ a jeli jsme se ubytovat do jejich domovů. Rodiny německých studentů byly velmi sympatické, takže prvotní rozpaky přes počáteční nervozitu brzy vymizely. Měli jsme pestrý a nabitý program. První den jsme hráli hru „Stadtspiel“, při které jsme postupně poznávali Vreden. Poté nás čekalo slavnostní zahájení výměnného pobytu v aule, který letos oslavil 20. výročí. Učitelé při něm nostalgicky vzpomínali na první výměny. Druhý den jsme měli tu čest podívat se do fotbalové arény Schalke v Gelsenkirchenu, která nás velmi uchvátila svou velikostí. Potom jsme jeli do města Oberhausen, kde jsme navštívili velké nákupní středisko. Zde se „vydováděly“ hlavně dívky. Třetí den jsme se společně s německými studenty zúčastnili turnaje v Dodgeballu. Jedná se o velmi oblíbenou míčovou hru v uvedené oblasti, při které se týmy vzájemně vybíjejí.

Finále poháru ve sportovní gymnastice

Krásného úspěchu dosáhlo družstvo chlapců Gymnázia Písek v republikovém Finále poháru ve sportovní gymnastice, které pořádala Asociace školních sportovních klubů ČR 10. - 11. 4. 2015 v Praze. V kategorii střední školy vybojovalo družstvo složené ze studentů Jiří Hlavnička, Jan Štěpán a Jindřich Kropáček vítězství v soutěži. Mezi jednotlivci obsadil Jindřich Kropáček 1. místo, Jan Štěpán 3. místo a Jiří Hlavnička 6. místo. Chlapcům gratulujeme a přejeme mnoho dalších (nejen) sportovních úspěchů.

Úspěšná reprezentace gymnázia ve francouzském jazyce

Úspěšná reprezentace gymnázia ve francouzském jazyce
Dne 27.4.2015 se ve Francouzském institutu v Praze uskutečnilo národní kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce, kam dorazili zástupci všech 14 krajů České republiky. Hana Honzová, studentka 2.F, se umístila na 3. místě v kategorii ZŠ A1. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu a jazykových soutěžích.
Fotky: