Úspěch Jiřího Hartvicha

Ústřední kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Děkujeme Jiřímu Hartvichovi za reprezentaci školy v ústředním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii III.B, které proběhlo 22. 5. 2017 v Praze. Ve velmi silné konkurenci obsadil Jiří Hartvich velmi pěkné 10. místo.

Blahopřejeme.

 

Exkurze třídy 1.F - Praha - Hrad, Pražské Benátky, Národní divadlo

Po dlouhém plánování jsme se konečně 22.6. 2017 vydali,kam jinam, než do Prahy. Lehce po půl desáté jsme se všichni sešli a vyrazili na cestu.Po hodině sezení v autobuse jsme dorazili a čekala nás cesta po královských schodech až k Pražskému hradu. Za doprovodu milé paní průvodkyně jsme navštívili katedrálu sv.Víta a Vladislavský sál. Poté jsme se přemístili ke Karlovu mostu,kde jsme čekali na plavbu Pražskými Benátkami. Nastoupili jsme na loď s názvem Vodouch a při usazení jsme dostali zmrzlinu,která nám ve velmi teplém počasí zpříjemnila plavbu. Pluli jsme po řece v okolí Karlova mostu a od slečny kapitánky jsme se dozvídali různé zajímavosti o budovách ležících v blízkosti Vltavy. Celou plavbu jsme ukončili u oblouku Juditina mostu. Následovala prohlídka muzea Karlova mostu,kde jsme vyslechli informace nejen o historii mostu,ale také něco málo o historii řádu Křížovníků.

Pražský Hrad

Volby do školské rady

Volba člena školské rady za zákonné zástupce žáků se bude konat v e čtvrtek 29. 6. 2017 od 14:00 hod. do 16:00 hod.
Volba se koná v učebně EVV (přízemí hlavní budovy - budova A).
Navržení kandidáti:
1. Ing. Jana Doubková, PhD.
2. Ing. Petr Kreibich

Změny v organizaci výuky v týdnu od 26. 6. do 30. 6. 2017

Změny v organizaci výuky v týdnu od 26. 6. do 30. 6. 2017:
Úterý 27. 6. 2017 - nižší ročníky gymnázia - výuka dle rozvrhu, vyšší ročníky gymnázia - sportovní den (ukončení vyučování = konec jednotlivých sportovních aktivit)
Středa 28. 6. 2017 - nižší ročníky gymnázia - sportovní den (ukončení vyučování = konec jednotlivých sportovních aktivit), vyšší ročníky gymnázia - výuka dle rozvrhu (odpolední vyučování odpadá)
Čtvrtek 29. 6. 2017 - třídnické hodiny (1. - 4. vyučovací hodina)
Pátek 30. 6. 2017 - předávání vysvědčení a zakončení školního roku (1. vyučovací hodina)

Rafty - 4.O

V pátek 12.5.2017 se vypravila třída 4.O na dobrodružnou cestu po Vltavě z Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Odbila sedmá hodina ranní a 23 statečných žáků nasedlo do vlaku a vydalo se na strastiplnou cestu českých drah. Po několika přestupech jsme dojeli do výchozí stanice naší plavby. Na místě jsme poprvé spatřili mohutnou řeku Vltavu v celé své kráse a seznámili jsme se s našimi instruktory – Tomíkem, Peťou a jejich psem Hubertem. Poté jsme vzali svoje nejlepší kamarády, pádla, a vyrazili jsme na vodu. Celý den, který jsme strávili na řece, jsme hráli různé hry, jako například souznění s přírodou. Když přicházel konec prvního dne, tak zdánlivě nevinný Mačeta (Dominik Mašata)rozpoutal vodní válku. Potom, co jsme všichni úplně promočení dorazili do kempu u Fíka, šla se většina lidí koukat na hokejový zápas Česka proti Slovinsku, který Češi vyhráli. Během večera jsme pokřtili nové vodáky, opékali buřty a zpívali písničky v doprovodu kytary.

Přebor píseckých škol v orientačním běhu

Přebor píseckých škol v orientačním běhu

V pátek 16. 6. 2017 proběhl již 5. ročník. Účastníci byli, stejně jako v minulých letech, převážně ze ZŠ Svobodná a z píseckého gymnázia. Z jiných škol startovaly hlavně děti, které již s orientačním během mají nějakou zkušenost nebo jsou registrovaní v oddíle orientačního běhu, Orientační sporty Písek, který přebor pořádal.

V kategorii středních škol zvítězili Petra Roušalová a Luboš Říha. Kategorii registrovaných závodníků ve věku do 15 let vyhrál Vojta Velát z 1.O naší školy.

Blahopřejeme!

 

Kategorie registrovaných závodníků
Kategorie SŠ - dívky
Kategorie SŠ - chlapci
Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků

Český Krumlov, Hluboká a 1.O

A už jedem! Konečně jsme vyrazili! Odjíždíme autobusem z Budějovické zastávky. Náš první cíl bude v Českém Krumlově, kde navštívíme grafitové doly. Poté vyrazíme na Hlubokou do ZOO. Jede s námi naše třídní učitelka, p. uč. Daniela Šebellová, a naše učitelka zeměpisu, p. uč. Jana Vondrušková. Všichni se těšíme.

Cesta sice trvala docela dlouho, ale stálo to za to. Už jedeme vláčkem do grafitového dolu, všichni oblečeni v kombinéze a gumácích, na hlavě helmu a v ruce baterku. Dorazili jsme na místo, odkud musíme jít pěšky. Pan průvodce nám ukazoval grafitový důl a v jednom místě jsme se mohli grafitem i namalovat. Z dolu jsme vyšli špinavý jako kominíci. Snědli jsme si svačinu a jeli k našemu druhému cíli, do ZOO na Hlubokou.

Den s dravci

Dravci 2017

Dne 15. 6. 2017 jsme navštívili přehlídku dravých ptáků na sportovním areálu Spartak (atletickém stadionu). Skupina Zayferus, která provozuje sokolnictví již 26 let v lednicko-valtickém areálu, k nám přivezla svou drahocennou sbírku dravců. Byli zde zastoupeni sokolovití a krahujcovití draví ptáci. Měli jsme možnost vidět ukázku letu sokola stěhovavého, orla bělohlavého, mrchožrouta supa a vtipné „venčení“ karanča. Program byl zábavný ale i velmi poučný.

Petra Tesková 7. 0

Náhradní termín rozřazovacích jazykových testů

Náhradní termín rozřazovacích jazykových testů pro žáky budoucího prvního ročníku čtyřletého gymnázia - čtvrtek 22. 6. 2017 od 9:00 hod.

Maturitní protokoly

Maturitní protokoly jsou připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.
Protokol si mohou vyzvednout pouze ti, kteří nepožádali o zaslání výsledkových dokumentů v informačním systému centra (VPŽ).
Ti, kteří požádali, obdrží protokol přímo z CERMATu na svou e-mailovou adresu.

Poznávací zájezd do Anglie


Tak se zase rok s rokem sešel a přišel ten čas, kdy učitelský sbor zasedl k hranatému stolu, aby umožnil alespoň pár vyvoleným zlepšit svoje cizojazyčné dovednosti v terénu, cestou do nám ne úplně známých krajin. Věřte, nevěřte, i já patřila k těm šťastlivcům, co měli možnost upustit od svých stereotypních životů a vydat se vstříc dobrodružství a poznání.

A tak v pondělí 1. 5. 2017 skupina mladých studentů Gymnázia Písek v doprovodu ostřílených veteránů (J. Fojtíkové, J. Pechouškové a M. Stehlíka) vyrazila na dlouhou cestu. Po absolvování trasy, která zahrnovala i průjezd Eurotunelem pod známým kanálem La Manche, jsme konečně dosáhli našeho vysněného cíle.

Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie
Poznávací zájezd do Anglie

Výměnný pobyt dánských studentů v Písku


Dánové v Písku (výměnný pobyt Nr. Nissum – Písek, duben 2017)

Od chvíle, kdy jsme onoho dubnového pondělí začali netrpělivě kontrolovat hodinky (a jinak samozřejmě běžně vypnuté mobilní telefony), po okamžik definitivního zavření dveří dánského autobusu ve čtvrtek téhož týdne, byla návštěva "našich Dánů" jeden velký, až zásadní záznam do našich vzpomínek. Každý z nás zúčastněných jistě vzpomene na ten den, kdy jsme pozorně četli podrobné informace o jejich překročení řeky Otavy, kdy celá řada mladých seveřanů připutovala od západu do jim tak neznámé země, jako je ta naše, kdy jsme si každý svého Dána připoutali k sobě a začali ho nemilosrdným tempem protlačovat českou kulturou.

Český Krumlov
Český Krumlov
Český Krumlov
Český Krumlov
Lanovkou na Kleť
Laser aréna
Protivín - krokodýlí ZOO
Protivín - pivovar
V Praze
Večírek v aule
Večírek v aule
Na rozloučenou

Úspěch našeho studenta v národním kole ČLO


V sobotu 8. dubna 2017 se v Praze konalo národní kolo České lingvistické olympiády.

Tato olympiáda je vyhlašovaná Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze a spoluvyhlašovaná MŠMT jako soutěž kategorie B. Studenti středních škol v ní řeší lingvisticky orientované úlohy, kdy pro úspěšné vyřešení je potřeba pořádně se zamyslet a pochopit, jak fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. (Soutěžící se v úlohách setkávají s angličtinou, arabštinou, čínštinou, ale i starou chetitštinou.)

Naši školu po úspěšném absolvování školního a regionálního kola reprezentoval ONDŘEJ VÁŇA ze 7. O a obsadil celkové 5. místo.

Ondřejovi blahopřejeme k vynikajícímu výsledku a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
 

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce


Skvělá reprezentace našeho gymnázia

Dne 3.4. 2017 proběhlo v DDM České Budějovice krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie.
Z okresního kola postoupili do krajského dva naši zástupci - Adéla Pacaltová ze 4.O a Bořivoj Putna ze 3.O.
V konkurenci 21 žáků různých základních škol  i víceletých gymnázií Jihočeského kraje nejlépe obstál Bořivoj Putna ze třídy 3.O.

Děkujeme za výbornou reprezentaci a blahopřejeme!!!

Za komisi ČJL V. Vlášková.
 

První místo v JUNIOR NÁBOJI

 

Náboj Junior je mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží  vyřešit co nejvíce příkladů.

   Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává. Obtížnost příkladů postupně vzrůstá.

   Náboj Junior probíhá současně na mnoha místech po celé České a Slovenské republice.

Lyžařský kurz 2. ročníků - Rakousko


Ve dnech 22.-27. ledna 2017 se konal lyžařský kurz v Rakousku. Nacházeli jsme se v oblasti Zell am See - Kaprun, ubytování pro nás zajišťoval Gasthof Glocknerhof. Ubytování bylo velmi pěkné a personál příjemný, bydlelo se nám skvěle. Co se týká lyžování, navštívili jsme tři různá střediska - Schmittenhohe, Maiskogel a Kitzsteinhorn. Každé bylo jiné a každé mělo svou unikátní krásu. Po celou dobu lyžařského kurzu nás provázelo krásné počasí, nemělo to chybu. Celkově byl kurz velkým zážitkem a všichni bychom se tam rádi jednoho dne vrátili.

Daniel Soukup, 2.A
 
Schmittenhohe
Schmittenhohe
Schmittenhohe
Schmittenhohe
Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn
Schmittenhohe
Schmittenhohe
Schmittenhohe
Schmittenhohe
Maiskogel
Maiskogel
Maiskogel
Maiskogel