Úřední den v době prázdnin

Úřední den v době prázdnin: středa.
Úřední hodiny: 9:00 - 12:00 hod.

Adaptační kurz 2017/2018

ADAPTAČNÍ KURZ PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Vážení rodiče a milí žáci!

Seznamování žáků se školním prostředím, s novými učiteli a mezi sebou navzájem, proběhne i letos na Gymnáziu Písek formou adaptačního kurzu. Kurz a jeho program vychází ze schváleného školního vzdělávacího programu a je součástí výuky. Jeho forma by však měla být (pokud možno) hravá, uvolněná, založená na spolupráci a dobrých vztazích.

Obracíme se na Vás s předstihem se základními informacemi o kurzu.

Adaptační kurz 1. 0, 1. F, 1. A a 1. B ve školním roce 2017/2018 proběhne:

4. – 7. září 2017

Všichni účastníci si s sebou vezmou: