Vánoční prázdniny


 
Vánoční prázdniny v tomto školním roce jsou v době od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018.
Nástup do školy je ve středu 3. 1. 2018.

Pišqworky

V úterý 21. listopadu se naši studenti zúčastnili oblastního kola v Písku turnaje v piškvorkách. Za gymnázium soutěžily čtyři týmy: studenti z 2.B jako „Sai Thai“, žáci z 2.F jako „Autisti“, za tým „Opičky“ studenti z 3.B a nakonec vítězný tým „Heavy cargos“ z 3.A. Nejen že Heavy cargos jednoznačně porazili zbývajících 15 týmů, ale postoupili do krajského kola v Českých Budějovicích, kde se umístili na krásném 5. – 8. místě. Děkujeme všem zúčastněným týmům a zejména tomu nejlepšímu ve složení Lukáš Vala, Vojtěch Štěpánek, Daniel Necuda, Ondřej Barabáš a Kateřina Veličková za skvělou reprezentaci naší školy.

Soutěž MaSo

Dne 8.11.2017 se skupinka žáků nižšího gymnázia vypravila do Prahy na matematickou soutěž MaSo.
Žáci řešili spoustu zajímavých příkladů a logických úloh a navíc si vyzkoušeli obchodování na burze. Soutěže se zúčastnilo celkem 110 týmů, z toho 85 v Praze a 25 v Mikulově.
Nejmladší tým soutěže složený ze žáků naší sekundy Adély Kroupové, Kateřiny Kučinové, Jakuba Sobotky a Marie Záluské skvěle konkuroval ostatním týmům, kde byl vždy alespoň jeden žák na úrovni osmé nebo deváté třídy, a celkově se umístil na krásném 64. místě.
Náš druhý tým ve složení Dorota Putnová (2.O), Radim Sobotka, Martin Větrovský (oba 3.O) a Šimon Glück (4.O) dosáhl ve velké konkurenci na neuvěřitelné 12. místo!


Všem účasníkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.

Projektový den estetické výchovy - Plzeň

Projektový den estetické výchovy Gymnázia Písek

Ve středu 4. 10. 2017 se uskutečnil první z několika projektových dnů estetické výchovy, které nás v tomto školním roce čekají. Této akce, která je nedílnou součástí ŠVP, se každý rok účastní studenti 2. ročníků všech studijních oborů našeho gymnázia.

Pro letošní rok bylo zvoleno téma "Umělci v totalitních režimech".

V časných ranních hodinách, čase pro většinu žáků dosti neobvyklém, jsme vyrazili do Plzně, kde nás všechny čekal velmi pestrý a bohatý program.

Projektového dne se zúčastnily třídy 2. A, 2. B, 6. 0 a 4. F. První akcí, které se žáci společně s dozorem, kterým byly paní učitelky I. Měšťanová, E. Brůžková, J. Kadeřábková, L. Kudrnová a J. Fojtíková, zúčastnili, byla komentovaná prohlídka v plzeňské Západočeské galerii s tématem výstavy "Tenkrát v Evropě".

Tenkrát v Evropě - umělci  a totalita
Západočeská galerie Plzeň
Komentovaná prohlídka výstavy
Dominanty Plzně - komentovaná prohlídka
Prohlídka města
Techmania Plzeň
Techmania Plzeň - program hudba
V Techmanii
Divadlo Nová scéna Plzeň
Výstava v divadle
Divadelní hra "Liduschka" - příběh Lídy Bárové

Adaptační kurz očima učitele

ADAPTAČNÍ KURZ 2017

V pondělí 4. 9. 2017 jsme se poprvé se svými novými žáky sešli v kmenových třídách, které jsme již měli připraveny pro hry typu „ice breakers“ (židle do kruhu), a tak zábavnou formou začalo první seznamování a „oťukávání“. Vynechat jsme nemohli ani jisté povinnosti – BOZP a PO, školní řád, dotazníky, souhlasy a další papírové záležitosti. Od 10 hod. proběhlo v aule seznámení žáků s vedením školy a od pana ředitele žáci získali další potřebné informace. Následovala prohlídka školy (aby se nám naši svěřenci během svého 8, 6 či 4letého studia ve škole neztráceli J), cesta do jídelny a zpět, do auly a tělocvičny, kde společně s panem Rubešem, Filipem Sobotkou z 8. O a jeho pomocnicemi Kamilou, Aničkou a Adélou vstřebali důležité poznatky z první pomoci obohacené o praktické ukázky. Po každé ukázce si žáci sami vše vyzkoušeli. Po závěrečné reflexi byl první den adaptačního kurzu u konce.