POZOROVALI JSME ZATMĚNÍ SLUNCE

Krásných pozorovacích podmínek jsme nemohli nevyužít a tak jsme si letošní zatmění pěkně užili.
Před vstupem do šaten byl nainstalován hvězdářský dalekohled, kterým jsme průběh zatmění mohli sledovat v projekci na bílou stěnu na přenosné tabuli, kde byly vyvěšeny také základní informace k průběhu zatmění a jeho podstatě. Také byly připraveny filtry ze starých počítačových disket, takže každý mohl průběh sledovat i přímo vlastníma očima.

V průběhu dne se na dvoře vystřídaly všechny třídy buď o přestávkách, nebo během hodin, pokud se příslušný vyučující nechal obměkčit výjimečností úkazu a prosbami studentů.

Ten, kdo sledoval úkaz v okamžiku jeho největší fáze, si jistě všiml mírně potemnělé oblohy a ochladnutí vzduchu. Očekávali jsme také Venuši, která se měla objevit nedaleko slunečního kotouče, ale zahlédnout ji se nám nepovedlo.

Vyhlašovaná soutěž o nejpovedenější fotografii zatmění zůstala nakonec bez odezvy, tak alespoň pár fotografií za všechny.

Těšíme se na příští úkazy, ale budeme si na ně muset pár let počkat :-)

Ocenění Talent Jihočeského kraje 2014

V úterý 24. 2. 2015 se v hudební síni Jihočeské komorní filharmonie v Českých Budějovicích konalo slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže vyhlašované tradičně DDM České Budějovice Talent Jihočeského kraje. Kritériem výběru nejúspěšnějších žáků Jihočeského kraje bylo umístění v okresních a vyšších soutěžích a přehlídkách. Mezi oceněnými byli také žáci třídy 8.0 – Michal Čunát získal čestné uznání v kategorii humanitní, Radek Pileček se umístil na 3. místě v kategorii všestranný talent. Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Fotky: