Poznávací zájezd Gymnázia Písek do Anglie

Londýn
Na přelomu března a dubna se 53 studenti píseckého gymnázia zúčastnili poznávacího zájezdu do Anglie, respektive do Londýna a jeho okolí.
 
Po příjezdu do Londýna jsme se vydali procházkou po trase začínající u katedrály sv. Pavla, na jehož schodech jsme pořídili společné foto.Nejvyšší kopulovitá stavba Londýna se tak ocitla na pozadí prvního snímku pořízeného všemi účastníky zájezdu.
 
Další zastávka byla u Monumentu, tj. památníku, který navrhl sir Christopher Wren podobně jako již výše zmíněnou katedrálu. Monument byl postaven na památku velkého požáru v roce 1666, který zničil velkou část města. Pro nás byl Monument zajímavý tím, že jsme po jeho úzkých točitých schodech mohli vystoupat na úžasnou vyhlídku na město.
 

Paříž - poznávací zájezd

Paříž – hlavní město Francie, jedna z nejvýznamnějších turistických destinací světa.
Jak lépe motivovat studenty našeho gymnázia ke studiu francouzštiny než návštěvou této proslavené metropole?
Tak jsme vyrazily. Nejdříve jsme si prožily strasti a slasti spojené s cestou. Písecké autobusové nádraží, pražské metro, pražské letiště - pařížské letiště, pařížské metro a ubytování.
Druhý den jsme vyrazily na zajímavější část – pařížské pamětihodnosti.
Výchozím bodem byla prostřední část Champs-Elysées, ze které jsme se vydaly na „túru“ přes most Alexandra III. dávný symbol spojenectví mezi Ruskem a Francií. V první den jsme se stihly seznámit s Invalidovnou – hrobem Napoleona, Eiffelovou věží, Vítězným obloukem a horní částí Champs-Elysées. V průměru jsme nachodily 15km.
Druhý den jsme pokračovaly do Versailles, kde nás čekal královský zámek a mnoho dalších zajímavostí v jeho zahradách. Klobouk dolů před naším sportovním výkonem, který nebyl o nic menší než ten z prvního dne.

"Sexuálně přenosné choroby" - přednáška MUDr. M. Turka

V úterý 23.6.2015 se v aule gymnázia konala přednáška MUDr. Michala Turka, primáře gynekologicko-porodnického oddělení písecké nemocnice.
Tématem přednášky byly "sexuálně přenosné choroby" - jako je kapavka, syfilis, chlamydiová infekce, trychomoniázy, genitální opar či AIDS.
Přibližně  hodinové  akce, která měla především informativní a preventivní charakter,  se zúčastnili žáci druhých ročníků, t.j. tříd 2.A, 2.B, 6.O a 4.F.
1. projektový den estetické výchovy - Praha - 19. 10. 2015

PROJEKTOVÉ DNY ESTETICKÉ VÝCHOVY 2015/2016
Téma:  „MÁ VLAST – KRAJINOMALBA, HUDBA“
1. projektový den, Praha 19. 10. 2015


Fotky: 

Mezinárodní výtvarný projekt - Záložka do knihy spojuje školy: Namaluj mi svého oblíbeného literárního hrdinu

Studenti 1. O Gymnázia Písek se v letošním školním roce zapojili do mezinárodního výtvarného projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY: NAMALUJ MI SVÉHO OBLÍBENÉHO LITERÁRNÍHO HRDINU.
Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek
do knih. Děti vytvářejí záložky, na kterých ztvárňují svého oblíbeného literárního hrdinu a představují svou oblíbenou knihu. Záložky si vyměňují s určenou partnerskou školou na Slovensku.
V mnoha případech děti navazují nová osobní přátelství, často i dlouhodobá, díky nimž se dozvídají mnoho zajímavého ze života svých vrstevníků v zemi našich sousedů.
Fotky: 

Mezinárodní den Frankofonie - orientační běh

Dne 17. března 2016 se třída 5.F , v souvislosti s oslavou mezinárodního dne Frankofonie, zúčastnila orientačního běhu, který zorganizovala Francouzská Aliance Jižní Čechy v Českých Budějovicích. Ostatní soutěžící byli také studenti gymnázií s výukou francouzského jazyka (například Biskupské gymnázium J. N. Neumanna nebo Gymnázium J. V. Jirsíka), tudíž konkurence byla veliká.
  Před zahájením soutěže se vytvořily skupinky po 5 až 8 lidech a každá obdržela mapu a instrukce. Naše skupinka, složená ze samých holek (Evelyne Augierová, Anežka Bártíková, Julie Grégrová, Lucie Jestřábová a Tereza Říhová) se jmenovala "cinq fellas".
  Hned po zahájení jsme se rozeběhly k našemu prvnímu stanovišti vyznačenému na mapě. Časový limit byl poměrně krátký a úkoly náročné, ale body se daly nasbírat i na neoznačených stanovištích náhodně rozmístěných na trase. 
  Po uplynutí 1 hodiny a 45 minut nám zbývalo už jen jedno stanoviště a kousek cesty k cíli.
  S bojovým duchem naší skupiny jsme nasadily rychlejší tempo a včas dorazily do cíle se všemi splněnými úkoly. Po přepočítání bodů organizátory akce jsme zjistily, že naše snaha byla užitečná. První místo, které nám vyneslo krásné ceny, jsme zašly oslavit do italské restaurace.

Jestřábová Lucie, 5.F
Fotky: