Zakázková výroba nábytku.

Z důvodu modernizace stávajícího kabinetu Biologie a kanceláře správce IT vyhlašuje vedení Gymnázia Písek výběrové řízení na vybavení těchto místností novým zakázkovým nábytekm.
Podrobnější informace týkající se předmětu zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek, která je spolu se svými potřebnými přílohami zveřejněna v přiložených souborech.

Pronájem licencí operačních systémů Windows a software Microsoft Office.

Vedení Gymnázia Písek dnešním dnem vyhlašuje veřejnou zakázku na pronájem licencí OS Windows a SW Microsoft Office, jejímž výsledkem bude uzavření smlouvy o pronájmu na dobu 3 let.
Bližší informace jsou uvedeny ve Specifikaci poptávky SW licencí - příloha č. 2.
Výzva k podání nabídek je spolu s ostatními přílohami uveřejněna v přiložených souborech.

Jazykově - poznávací kurz pro žáky Gymnázia Písek v Anglii.

Gymnázium Písek vyhlašuje veřejnou zakázku na dodavatele služby "Jazykově - poznávací kurz pro žáky Gymnázia Písek v Anglii".
Podrobnější informace k předmětu zakázky jsou součástí výzvy k podání nabídky, která je uveřejněna v přiložených souborech.

Lyžařský výcvikový kurz Boží Dar.

Vedení Gymnázia Písek dnešním dnem vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění lyžařského výcvikového kurzu pro studenty naší školy v Krušných horách - středisko Boží Dar.
Bližší informace o předmětu této zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky, která je, spolu se zadávacími podmínkami pro VŘ na dodavatele, uveřejněna v příloze.

Lyžařský výcvikový kurz v Rakousku.

Vedení Gymnázia Písek dnešním dnem vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění lyžařského výcvikového kurzu pro studenty naší školy v Rakousku.
Bližší informace o předmětu této zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky, která je, spolu se zadávacími podmínkami pro VŘ na dodavatele, uveřejněna v příloze.

Rekonstrukce stávajícího osvětlení tělocvičen Gymnázia Písek.

Z důvodu rekonstrukce stávajícího osvětlení v tělocvičnách Gymnázia Písek, vypisuje vedení školy výběrové řízení na zhotovitele této veřejné zakázky.
Detailnější informace o rozsahu a předmětu této akce jsou součástí výzvy k podání nabídek viz. přílohy.

Klimatizování serverovny, učeben VT a kanceláře správce IT.

Vedení školy vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávku klimatizačních jednotek do serverovny, učeben výpočetní techniky a kanceláře správce IT.
Konkrétní informace týkající se předmětu této zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek, která je společně s ostatními přílohami zveřejněna v přiložených souborech.

Rekonstrukce sborovny a chodby 1.NP Gymnázia Písek - 2.kolo

Vedení Gymnázia Písek dnešním dnem vyhlašuje 2.kolo veřejné zakázky na stavební práce související s rekonstrukcí sborovny a chodby 1.NP budovy A Gymnázia Písek.
Nové skutečnosti jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky, která je zveřejněna v příloze.
Ostatní potřebné přílohy (projektová dokumentace ke stavební části a elektroinstalaci) zůstaly nezměněny a jsou součástí příloh původní výzvy ze dne 30.5.2016 viz. webové stránky školy.

Rekonstrukce sborovny a chodby 1.NP Gymnázia Písek.

Vedení Gymnázia Písek dnešním dnem vyhlašuje veřejnou zakázku na stavební práce týkající se rekonstrukce sborovny a chodby 1.NP budovy A Gymnázia Písek. Bližší informace o předmětu této zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky, která je spolu se svými potřebnými přílohami, projektovou dokumentací ke stavební části a elektroinstalaci zveřejněna v přiložených souborech.

Vybavení sborovny nábytkem.

Z důvodu rekonstrukce a modernizace stávající sborovny a přilehlé chodby, vypisuje Gymnázium Písek výběrové řízení na vybavení sborovny novým nábytkem. Podrobnější informace týkající se předmětu zakázky jsou součásti výzvy k podání nabídek.