Podpůrné materiály pro přijímací zkoušky a maturitní zkoušky

Aplikace ČŠI pro přípravu na přijímací zkoušky a maturitní zkoušky najdete pod odkazem:

ČŠI pomoc k PZ a MZ

(v první části jsou testové úlohy k přijímacím zkouškám na střední školy, ve druhé části tréninkové testy k maturitám).
K využití těchto testů je nutné stáhnout příslušnou aplikaci, QR kód naleznete na stejné stránce.

Věcný záměr úprav maturitní zkoušky 2021

V příloze najdete materiál MŠMT, který se týká úprav a změn v organizaci maturitní zkoušky MZ JARO 2021 a časový harmonogram společné části MZ JARO 2021 (didaktické testy).

Termíny profilové části maturitní zkoušky pro termín JARO 2021 - dle současně platných opatření vydaných MŠMT

Třída 4.A: 1. 6. 2021 - 4. 6. 2021
Třída 4.B: 1. 6. 2021 - 4. 6. 2021   
Třída 6.F: 7. 6. 2021 - 11. 6. 2021
Třída 8.O: 7. 6. 2021 - 11. 6. 2021
 


1. Změny v konání maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 (krátké shrnutí)
(zdroj: Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267-2021-1)

Prodloužení časového limitu pro konání didaktických testů (DT)
  • DT z ČJ - celkový časový limit 85 minut (původní 75 minut)
  • DT z CJ - celkový časový limit 110 minut (původní 100 minut) - 40 minut poslechová část, 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
  • DT z M - celkový časový limit 135 minut (původní 120 minut)
Písemné práce z českého jazyka a z cizího jazyka jsou zrušeny.

Mimořádný termín pro konání DT (14. 6. - 16. 6. 2021)
pro žáky, kteří z důvodu karantény nebo onemocnění Covid-19 se nemohli dostavit k řádnému termínu (žák musí prokazatelně doložit důvody nepřítomnost)
  • k maturitní zkoušce bude připuštěn každý žák, který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021
  • žák, který v 1. pololetí nebyl klasifikován nebo neprospěl, může vykonat opravnou nebo náhradní zkoušku:

- pokud zkoušku úspěšně vykoná do 30. června 2021, může konat maturitní zkoušky v podzimním termínu
- pokud o to žák požádá, umožní ředitel školy konání komisionální zkoušky do 31. března 2021. Pokud žák komisionální zkoušku vykoná úspěšně, může konat maturitní zkoušky v řádném jarním termínu.
- náhradní i opravné zkoušky jsou vždy komisionální

2. Vzdělávání žáků maturitních ročníků ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

a) ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 navštěvuje žák povinně předměty a semináře, které se vztahují k předmětům, ze kterých bude žák skládat maturitní zkoušky (dle předmětů uvedených v přihlášce k maturitní zkoušce)

b) v ostatních předmětech si žák může zvolit jednu z těchto možností:

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

Aktuálně!
 

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?
Jak v jednotlivých případěch postupovat?
Podívejte se do první přílohy, která je uložená níže, nebo klikněte zde.


Výsledky přijímacího řízení, tj. pořadí přijatých uchazečů pod anonymním číslem (v pozvánce anonymní ID), budou zveřejněny nejdříve 19. 5. 2021 (ředitel nesmí zveřejnit výsledky dříve) a nejpozději 21. 5. 2021 na webových stránkách školy a na nástěnce u vstupu do budovy A.
Současně se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů budou, dle platné legislativy, zveřejněny výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené.
Nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku
Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60 g odst. 6 školského zákona).
Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, tj. 2., resp. 3, resp. 4. června.

Zpětvzetí zápisového lístku
Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu
Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky) – viz. informace na stránkách OŠMT Jihočeského kraje.

Legislativní úprava (výběr) - byl zaslán každému uchazeči společně s pozvánkou:

Kdy si udelat test pro potřeby přijímacího řízení

Příprava na přijímací zkoušky

Vážení rodiče, milé uchazečky a uchazeči o studium na našem gymnáziu!
Protože se v současné době situace kolem onemocnění Covid-19 a všech přijatých, resp. přijímaných, opatření vyvíjí tak, jak všichni víme, je pravděpodobné, že nebudeme v letošním roce na gymnáziu moci realizovat prezenční přípravné kurzy od společnosti SCIO, jak tomu bylo v loňském roce. Proto si dovolím zaslat Vám odkaz na materiály, které by mohly být využity k domácí přípravě na přijímací zkoušky.
Zároveň přikládám odkaz na stránky společnosti CERMAT, kde najdete zadání testů Jednotné přijímací zkoušky z minulých let. Tato zadání z let 2015 až 2020 obsahují zadání didaktického testu, záznamový arch, klíč správných řešení a průvodce řešením. Najdete zde testy pro všechny studijní obory, tedy 4leté, 8leté i 6leté gymnázium, testy z termínů řádných i testy ilustrační.