----------------- Den otevřených dveří - pondělí 14. listopadu 2016 -------------

Gymnázium Písek

pořádá v pondělí 14. listopadu 2016

od 8:30 hod. do 15:30 hod.

"Den otevřených dveří".


Všichni zájemci o studium na našem gymnáziu jsou srdečně zváni.

(případné dotazy zodpoví pan ředitel na krátké informační schůzce, která proběhne v 10:00 hod. v aule školy)

Výměnný pobyt ve Vredenu (podzim 2016)

Vreden 2016 (2. 10. 2016 -7. 10. 2016)

Letošní výměnný pobyt žáků naší školy ve Vredenu proběhl trošku jinak, než jak je obvykle zvykem. A to proto, že tentokrát navštívili jako první němečtí studenti nás a až poté my Gymnasium Georgianum v Německu.

Vreden je město malé, avšak velmi živé. Leží jen přibližně dvacet minut jízdy na kole od hranic s Holandskem, o čemž se někteří naši studenti sami přesvědčili.

Tentokrát se role obrátily, tudíž když se naše skupinka po jedenácti hodinách v autobuse přiblížila k Vredenu, nikdo se nemusel cítit nervózní. Všichni už jsme své německé protějšky znali. I seznámení se zbytkem rodiny proběhlo velmi přátelsky.

Přichystaný program byl velmi různorodý. Hned v pondělí nás čekal výlet do jednoho z holandských měst. Prohlídku jsme absolvovali z loďky plovoucí po uměle vytvořené řece a s velmi pestrým výkladem místního dobrovolného kapitána. Tamější mosty přes řeku jsou značně nízké, proto pozor na hlavu!

Druhý den nás uchvátila prohlídka školy a poté nás městem provedla hra „Stadtspiel“, po zodpovězení mnoha otázek o Vredenu nás čekal individuální program. Mnozí žáci se vydali znovu do Nizozemí, ale tentokrát na kole.

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje na dny 24. 10. 2016 a 25. 10. 2016 z organizačních důvodů ředitelské volno.
Ve dnech 26. 10. 2016  a 27. 10. 2016 jsou podzimní prázdniny.