PROJEKTOVÉ DNY ESTETIKY NA GYMNÁZIU - „MÁ VLAST“- EXKURZE DO 19. STOLETÍ!

Jarní projektové dny estetiky na Gymnáziu navázaly na podzimní projektový den v Praze. Studenti v něm zahájili své poznávání života v 19. století prostřednictvím díla Bedřicha Smetany, krajinářské výstavy Má vlast na Pražském hradě a návštěvou divadelního představení  Greatest Hits of Bedřich Smetana.
Program jarní části projektových dnů Bedřicha Smetanu i krajinářství znovu připomněl a poznávání 19. století posunul dál.
Vyučující estetických předmětů na Gymnáziu spolupracovaly s odborníky Muzea hudby a Musea Kampa v Praze a Prácheňského muzea v Písku.
Pro téměř stovku studentů druhých ročníků školy se na programu podílelo 12 hostů - odborníků z oblasti výtvarného umění, hudby, filmu, tance, historie, fotografie, etnografie...
Do programu byla aktivně zapojena i velká část studentů.
Proběhly přednášky, hudební a výtvarné dílny, na životní styl a umění zaměřená prohlídka Prácheňského muzea i sbírek dobových artefaktů a historických fotografií.
Studenti se dozvídali nové informace, zpívali, tančili i tvořili!

Žáci maturitních ročníků - obědy

Všichni žáci maturitních ročníků, kteří se stravují v DM,  mají na měsíc květen automaticky přihlášené obědy.
Pokud nebudou chtít obědy odebírat, musí si je INDIVIDUÁLNĚ ODHLÁSIT.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Upozornění pro přijaté uchazeče!
Dne 22. 4. 2016 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Přijatí uchazeči jsou povinni potvrdit svůj zájem o vzdělávání na Gymnáziu Písek odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od tohoto zveřejnění.
Zápisový lístek obdrží každý uchazeč na ZŠ, kterou navštěvuje.
Vyplněný a základní školou potvrzený zápisový lístek se odevzdává v kanceláři gymnázia.