POZOROVALI JSME ZATMĚNÍ SLUNCE

Krásných pozorovacích podmínek jsme nemohli nevyužít a tak jsme si letošní zatmění pěkně užili.
Před vstupem do šaten byl nainstalován hvězdářský dalekohled, kterým jsme průběh zatmění mohli sledovat v projekci na bílou stěnu na přenosné tabuli, kde byly vyvěšeny také základní informace k průběhu zatmění a jeho podstatě. Také byly připraveny filtry ze starých počítačových disket, takže každý mohl průběh sledovat i přímo vlastníma očima.

V průběhu dne se na dvoře vystřídaly všechny třídy buď o přestávkách, nebo během hodin, pokud se příslušný vyučující nechal obměkčit výjimečností úkazu a prosbami studentů.

Ten, kdo sledoval úkaz v okamžiku jeho největší fáze, si jistě všiml mírně potemnělé oblohy a ochladnutí vzduchu. Očekávali jsme také Venuši, která se měla objevit nedaleko slunečního kotouče, ale zahlédnout ji se nám nepovedlo.

Vyhlašovaná soutěž o nejpovedenější fotografii zatmění zůstala nakonec bez odezvy, tak alespoň pár fotografií za všechny.

Těšíme se na příští úkazy, ale budeme si na ně muset pár let počkat :-)

Mezinárodního šetření PISA 2015 (31. 3. - 1. 4. 2015)

PISA je zkratka pro projekt „Programme for International Student Assessment“ prováděný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který probíhá od roku 2000. Šetření PISA 2015 je jeho šestým cyklem a účastní se ho více než 70 zemí.

PISA
• je největší mezinárodní vzdělávací projekt;
• testuje patnáctileté žáky;
• zjišťuje připravenost žáků pro život v dospělosti;
• testuje matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků;
• sbírá související informace o vzdělávací praxi v účastnických zemích.

Důležitost šetření PISA spočívá ve využití výstupů

• jako informací o tom, jak jsou čeští žáci připraveni pro další vzdělávání či pro vstup na pracovní trh;
• pro identifikaci oblastí pro zlepšení, které by měly být v centru pozornosti škol a tvůrců školské politiky;
• pro srovnání výsledků žáků a vzdělávacího prostředí různých zemí.