Ředitelské volno

Z důvodu konání přijímacích zkoušek vyhlašuje ředitel školy na středu 22. 4. 2015 ŘEDITELSKÉ VOLNO!
(školní jídelna v tento den nevaří)

Projektové dny EVH a EVV - třídy 2.A, 2.B, 4.F, 6.O

Program projektových dnů EVV, EHV 2015 – 2.A, 2.B, 6.O, 4.F
Aula školy, tělocvična, třída 2.B

      ÚTERÝ  28.  4.  2015
8,00 – 8,30 – zahájení, prezence, seznámení s programem
8,30 – 9,30 – hudba, zpívání „Hašlerky žijí dodnes“
- zajišťuje: Eva Brůžková
přestávka
10,00 – 11,30 – přednáška: „Jaroslav Ježek známý i neznámý“, Muzeum hudby Praha
-  zajišťuje: Jana Kadeřábková
přestávka, přesun, hosté oběd 
- zajišťuje: Jana Kadeřábková
12,00 – 13,30 – skupina A – výtvarná dílna „Hravá architektura“
- zajišťuje: Irena Měšťanová
                               skupina B -  tanec „První republika“ – vede M. Kučera, A. Slabá, E. Petrášková
- zajišťuje: Lenka Kudrnová/Eva Brůžková
oběd

        STŘEDA  29.  4.  2015
8,00 – 9,30 –přednáška „Cesta abstrakce“ , Muzeum Kampa Praha – Z. Prášková, K. Burianová
- zajišťuje: Irena Měšťanová
přestávka

POZOROVALI JSME ZATMĚNÍ SLUNCE

Krásných pozorovacích podmínek jsme nemohli nevyužít a tak jsme si letošní zatmění pěkně užili.
Před vstupem do šaten byl nainstalován hvězdářský dalekohled, kterým jsme průběh zatmění mohli sledovat v projekci na bílou stěnu na přenosné tabuli, kde byly vyvěšeny také základní informace k průběhu zatmění a jeho podstatě. Také byly připraveny filtry ze starých počítačových disket, takže každý mohl průběh sledovat i přímo vlastníma očima.

V průběhu dne se na dvoře vystřídaly všechny třídy buď o přestávkách, nebo během hodin, pokud se příslušný vyučující nechal obměkčit výjimečností úkazu a prosbami studentů.

Ten, kdo sledoval úkaz v okamžiku jeho největší fáze, si jistě všiml mírně potemnělé oblohy a ochladnutí vzduchu. Očekávali jsme také Venuši, která se měla objevit nedaleko slunečního kotouče, ale zahlédnout ji se nám nepovedlo.

Vyhlašovaná soutěž o nejpovedenější fotografii zatmění zůstala nakonec bez odezvy, tak alespoň pár fotografií za všechny.

Těšíme se na příští úkazy, ale budeme si na ně muset pár let počkat :-)