Jarní prázdniny - pondělí 2. 2. 2015 - pátek 6. 2. 2015

Jarní prázdniny - pondělí 2. 2. 2015 až pátek 6.2.2015.
(v době prázdnin školní jídelna nevaří)

----------------- Den otevřených dveří - pondělí 16. února 2015 -------------

Gymnázium Písek

pořádá v pondělí 16. února 2015

od 8:30 hod. do 15:30 hod.

"Den otevřených dveří".


Všichni zájemci o studium na našem gymnáziu jsou srdečně zváni.

(případné dotazy zodpoví pan ředitel na krátké schůzce, která proběhne v 10:00 hod. v aule školy)

Poznávací zájezd Gymnázia Písek do Anglie

Stejně jako v minulém školním roce tak i v letošním pořádá naše škola poznávací zájezd do Anglie.
Zájezd se uskuteční ve dnech 15. 3. - 19. 3. 2015.

Program zájezdu:
- prohlídka St. Paul's Cathedral, výstup na kopuli a "pohled" na Londýn
- Fleet Street
- procházka podél Temže, Millenium Bridge, Globe Theatre
- HMS Belfast (devítipodlažní křižník ze 2. světové války)
- St. Catherine Docks
- Eton
- Windsor (prohlídka sídla Jejího Veličenstva královny Alžběty II.)
- Oxford (nejznámější koleje a pamětihodnosti)
- opatství Westminster Abbey
- prohlídka Kensingtonských zahrad
- prohlídka muzea - Natural History Museum nebo Victoria and Albert Museum
- Hyde Park
- Oxford Street

Ubytování a strava: v rodinách
Cena: 6 290,- Kč + peníze na vstupy + kapesné

 Bližší informace poskytne paní učitelka V. Mašková nebo pan učitel P. Kučera.


Syndikovat obsah