Poznávací zájezd Gymnázia Písek do Anglie

Stejně jako v minulém školním roce tak i v letošním pořádá naše škola poznávací zájezd do Anglie.
Zájezd se uskuteční ve dnech 15. 3. - 19. 3. 2015.

Program zájezdu:
- prohlídka St. Paul's Cathedral, výstup na kopuli a "pohled" na Londýn
- Fleet Street
- procházka podél Temže, Millenium Bridge, Globe Theatre
- HMS Belfast (devítipodlažní křižník ze 2. světové války)
- St. Catherine Docks
- Eton
- Windsor (prohlídka sídla Jejího Veličenstva královny Alžběty II.)
- Oxford (nejznámější koleje a pamětihodnosti)
- opatství Westminster Abbey
- prohlídka Kensingtonských zahrad
- prohlídka muzea - Natural History Museum nebo Victoria and Albert Museum
- Hyde Park
- Oxford Street

Ubytování a strava: v rodinách
Cena: 6 390,- Kč + peníze na vstupy + kapesné

Prosíme všechny zájemce, aby se hlásili do 30. 9. 2014 u paní učitelky Maškové nebo pana učitele Kučery.


Syndikovat obsah