SENÁT GYMNÁZIA

Senát GP ve školním roce 2021/22

I ve školním roce 2021/22 působila na naší škole studentská samospráva, Senát GP. Jednalo se již o čtvrtý rok jeho existence poté, co nahradil předešlou tradici studentské rady. Oproti předchozím letům se mnohé změnilo, nově se jeho činnost formovala ve třech komisích rozdělených dle činnosti. Byla také v prostorách školy výrazně viditelnější. Předsedou Senátu GP byl Matthieu Morin (8.O), kterého v únoru vystřídala dosavadní místopředsedkyně Klára Nováková (5.O). Dalšími místopředsedy byli Ivo Sobotka (5.O) a od února Martin Větrovský (7.O).

O Senátu

Senát Gymnázia Písek je nezávislým orgánem studentské samosprávy. Jeho posláním je především hájit zájmy studentů a podílet se na rozvoji jejich klíčových kompetencí. Rovněž zprostředkovává komunikaci mezi studenty a vedením školy. Podílí se také na organizaci zájmových aktivit studentů v rámci školy i mimoškolně.