3.A na zkušené aneb Juniorská universita LF UK PLZEŇ a my

3.A na zkušené aneb Juniorská universita LF UK PLZEŇ a my

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni se letošní rok rozhodla uspořádat pro studenty středních škol „Juniorskou univerzitu“. Proto jsme se spolužačkami využily příležitosti a devět z nás se přihlásilo. Měly jsme štěstí, protože zanedlouho byla kapacita 200 studentů beznadějně vyčerpána. Obětovaly jsme tedy ze svých nabitých víkendů celkem 4 sobotní dopoledne a věnovaly je programu, který si pro nás fakulta připravila.

První sobota 15. 12. 2018 se nesla v duchu seznamování. A to nejen se zcela novou Modrou posluchárnou, ve které se odehrávala i všechna další dopoledne, ale i s ostatními pracovišti Lochotínské nemocnice, Biomedicínským centrem dokonce i s tamější mensou. Poznali jsme také nejvýznamnější představitele celé fakulty, kteří nám vysvětlovali záměr všech těchto sezení, tedy nejen obohatit své vědomosti, ale i zjistit, zda je ten který obor pro nás tím pravým.

Další tři lednové soboty (5., 12., 19.) byly věnovány přednáškám - takovým, jaké absolvují skuteční studenti- a na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jak to chodí během studia medicíny. Přednášející, přednostové klinik či ostřílení lékaři, každý špička ve svém oboru, nás při nich rozhodně nešetřili a do své hodinky slávy zasadili maximum. Probírala se nejrůznější témata např. akutní medicína, nádorová onemocnění, chirurgické úkony a mnoho dalších. Na své si přišel opravdu každý.

Vše vyvrcholilo 30. ledna. Tento den měla fakulta Den otevřených dveří. Různé studentské spolky spolu s profesory předváděli ukázky z medicínské praxe, či vyprávěli o strastech a slastech celého studia. I my jsme si pár věcí samy vyzkoušely, jako třeba intubaci, odebírání krve, měření EKG, připoutání a přenos člověka na desce, šití chirurgického stehu atd.

Nakonec jsme se ve čtyři hodiny již naposledy všichni sešli v Modré posluchárně, kde nás čekala „Juniorská promoce“. Začátek probíhal velice na úrovni. Pan děkan i proděkan přišli ve slavnostních talárech a k tomu hrála ceremoniální hudba. Poté řekli pár motivujících slov a každému z nás bylo uděleno osvědčení o absolvování Juniorské univerzity. Byl to velmi příjemný pocit.

I když cesty vlakem v sobotu v šest ráno byly občas dost náročné až odrazující, myslím, že nikdo z nás nelituje času stráveného zde a už se jen opět těšíme na druhý ročník.

autor článku: Monika Košatková , 3.A