Řešení schodišťové bariéry na Gymnáziu Písek.

V souvislosti s poskytnutím dotace investičního charakteru na projekt "Bezbariérově na Gymnázium v Písku II" vyhlašuje vedení gymnázia veřejnou zakázku na dodávku a instalaci schodišťové bariérové plošiny.
Podrobnější informace jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek a její příloze - Technické parametry schodišťové plošiny.
Stav: 
Ukončené

Zakázková výroba nábytku


Z důvodu modernizace stávajícího kabinetu Biologie a kanceláře správce IT vyhlašuje vedení Gymnázia Písek výběrové řízení na vybavení těchto místností novým zakázkovým nábytekm. Podrobnější informace týkající se předmětu zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek, která je spolu se svými potřebnými přílohami zveřejněna v přiložených souborech.
 
Stav: 
Ukončené

Pronájem licencí operačních systémů Windows a software Microsoft Office


Vedení Gymnázia Písek dnešním dnem vyhlašuje veřejnou zakázku na pronájem licencí OS Windows a SW Microsoft Office, jejímž výsledkem bude uzavření smlouvy o pronájmu na dobu 3 let.
Bližší informace jsou uvedeny ve Specifikaci poptávky SW licencí - příloha č. 2.
Výzva k podání nabídek je spolu s ostatními přílohami uveřejněna v přiložených souborech.
 
Stav: 
Ukončené

Autobusová doprava pro studenty Gymnázia Písek


Gymnázium Písek vyhlašuje veřejnou zakázku na dodavatele služby "Autobusová doprava pro studenty Gymnázia Písek na území ČR a Evropy".
Výsledkem veřejné zakázky bude podepsání rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 4 let.

Podrobnější informace k předmětu zakázky jsou součástí výzvy k podání nabídky, která je uveřejněna v přiložených souborech.
 
Stav: 
Ukončené