Maturitní zkoušky - JARO 2019


Termíny profilové části maturitní zkoušky a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky pro termín JARO 2019.
V příloze je uvedena nabídka předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky a aktualizovaný seznam literárních děl pro zkoušku z ČJL (společná část MZ).

Třída 4.A:    
Třída 4.B:    
Třída 6.F:    
Třída 8.O:   
 
Základní a především aktuální informace, které se týkají maturitní zkoušky (společné i profilové části, organizace, ...) pro termín JARO 2018, hledejte na webových stránkách www.novamaturita.cz.
Další informační zdroj - www.kampomaturite.cz .