Maturitní zkoušky MZ PODZIM 2020

Maturitní zkoušky PODZIM 2020 se budou konat v úterý 1. 9. 2020. - viz rozpis
Zkušební místnost: učebna EVH (estetické výchovy hudební)
Zahájení: 11:00 hod.
Prosíme všechny žáky, kteří budou zkoušku v tomto termínu skládat, o dodržení času zahájení.