Jednotné zkušební schéma didaktických testů SČ MZ JARO 2021

V příloze je uložen časový harmonogram konání didaktických testů společné části MZ JARO 2021.

Informace k volbě a hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka:

Pokud se žák rozhodnul, že bude konat zkoušku z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky, který si zvolil ve vazbě na společnou část maturitní zkoušky (žák může tyto zkoušky konat, pokud tuto informaci do 30. dubna 2021 písemně sdělí řediteli školy), tak hodnocení těchto zkoušek (nebo zkoušky) se započítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky a uvádí se na vysvědčení o maturitní zkoušce, s výjimkou případu, kdy žák zkoušky (nebo zkoušku) nevykonal úspěšně nebo ji nekonal.

Pokud se žák rozhodnul, že nebude konat zkoušku z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky, který si zvolil ve vazbě na společnou část maturitní zkoušky, tak do celkového hodnocení maturitní zkoušky se započítávají pouze ostatní povinné předměty; uvedené zkoušky nejsou také ani součástí vysvědčení o maturitní zkoušce.

Podpůrné materiály pro přijímací zkoušky a maturitní zkoušky

Aplikace ČŠI pro přípravu na přijímací zkoušky a maturitní zkoušky najdete pod odkazem:

ČŠI pomoc k PZ a MZ

(v první části jsou testové úlohy k přijímacím zkouškám na střední školy, ve druhé části tréninkové testy k maturitám).
K využití těchto testů je nutné stáhnout příslušnou aplikaci, QR kód naleznete na stejné stránce.

Věcný záměr úprav maturitní zkoušky 2021

V příloze najdete materiál MŠMT, který se týká úprav a změn v organizaci maturitní zkoušky MZ JARO 2021 a časový harmonogram společné části MZ JARO 2021 (didaktické testy).

Termíny profilové části maturitní zkoušky pro termín JARO 2021 - dle současně platných opatření vydaných MŠMT

Třída 4.A: 1. 6. 2021 - 4. 6. 2021
Třída 4.B: 1. 6. 2021 - 4. 6. 2021   
Třída 6.F: 7. 6. 2021 - 11. 6. 2021
Třída 8.O: 7. 6. 2021 - 11. 6. 2021
 


1. Změny v konání maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 (krátké shrnutí)
(zdroj: Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267-2021-1)

Prodloužení časového limitu pro konání didaktických testů (DT)
  • DT z ČJ - celkový časový limit 85 minut (původní 75 minut)
  • DT z CJ - celkový časový limit 110 minut (původní 100 minut) - 40 minut poslechová část, 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
  • DT z M - celkový časový limit 135 minut (původní 120 minut)
Písemné práce z českého jazyka a z cizího jazyka jsou zrušeny.

Mimořádný termín pro konání DT (14. 6. - 16. 6. 2021)
pro žáky, kteří z důvodu karantény nebo onemocnění Covid-19 se nemohli dostavit k řádnému termínu (žák musí prokazatelně doložit důvody nepřítomnost)
  • k maturitní zkoušce bude připuštěn každý žák, který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021
  • žák, který v 1. pololetí nebyl klasifikován nebo neprospěl, může vykonat opravnou nebo náhradní zkoušku:

- pokud zkoušku úspěšně vykoná do 30. června 2021, může konat maturitní zkoušky v podzimním termínu
- pokud o to žák požádá, umožní ředitel školy konání komisionální zkoušky do 31. března 2021. Pokud žák komisionální zkoušku vykoná úspěšně, může konat maturitní zkoušky v řádném jarním termínu.
- náhradní i opravné zkoušky jsou vždy komisionální

2. Vzdělávání žáků maturitních ročníků ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

a) ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 navštěvuje žák povinně předměty a semináře, které se vztahují k předmětům, ze kterých bude žák skládat maturitní zkoušky (dle předmětů uvedených v přihlášce k maturitní zkoušce)

b) v ostatních předmětech si žák může zvolit jednu z těchto možností: