Maturitní zkoušky JARO 2024

Základní informace k maturitní zkoušce v termínu JARO 2024 najdete na odkazu:

Maturitní zkouška JARO 2023 (informace CERMATu k MZ JARO 2024 zatím zveřejněny nejsou)

V příloze najdete informace k profilové části maturitní zkoušky MZ JARO 2024 (informace budou průběžně doplňovány, popř. aktualizovány).

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části MZ je nutné podat nejpozději do 31. 3. 2024 a součástí žádosti je ověřená kopie získaného certifikátu. Formulář žádosti je v příloze.

Termín konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky MZ JARO 2024 byl stanoven na období 2. - 7. května 2024 (časový rozvrh konání testů určí MŠMT nejpozději do 15. 1. 2024).

Zkoušky profilové části MZ se v jarním zkušebním období konají v termínu od 16. 5. 2024 do 10. 6. 2024.

Termín podání přihlášky k maturitní zkoušce: 1. 12. 2023

Termíny konání ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky JARO 2024 (konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před jejich konáním):

Třída 4.A:    
Třída 4.B:    
Třída 6.F:    
Třída 8.O:   

Termíny písemných prací (konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před jejich konáním):

Písemná práce z  českého jazyka a literatury:
Písemná práce z anglického jazyka:                        
Písemná práce z německého jazyka:                        
Písemná práce z francouzského jazyka:         

Termín maturitní práce z Estetické výchovy výtvarné:

"Svatý týden" (5 dní studijního volna pro žáky maturitních ročníků):

Třída 4.A:      
Třída 4.B:    
Třída 6.F:      
Třída 8.O:     


 
Schema volby předmětů pro MZ JARO 2024
Model maturitní zkoušky MZ JARO 2024