Maturitní zkouška JARO 2023

Základní informace k maturitní zkoušce v termínu JARO 2023 najdete na odkazu:

Maturitní zkouška JARO 2023

V příloze najdete informace k profilové části maturitní zkoušky MZ JARO 2023 (informace budou průběžně doplňovány, popř. aktualizovány).

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části MZ je nutné podat nejpozději do 31.3.2023 a součástí žádosti je ověřená kopie získaného certifikátu. Formulář žádosti je v příloze.

Termín konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky MZ JARO 2023 byl stanoven na období 2. - 5. května 2023 (časový rozvrh konání testů určí MŠMT nejpozději do 15. 1. 2023).

Zkoušky profilové části MZ se v jarním zkušebním období konají v termínu od 16. 5. 2023 do 10. 6. 2023.

Termíny konání ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky JARO 2022 (konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před jejich konáním):

Třída 4.A:     22. 5. - 26. 5. 2023
Třída 4.B:     22. 5. - 26. 5. 2023
Třída 6.F:     16. 5. - 19. 5. 2023
Třída 8.O:     16. 5. - 19. 5. 2023

Termíny písemných prací (konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před jejich konáním):

Písemná práce z  českého jazyka a literatury: 3. 4. 2023
Písemná práce z anglického jazyka:                4. 4. 2023          
Písemná práce z německého jazyka:               5. 4. 2023           
Písemná práce z francouzského jazyka:          5. 4. 2023

Termín maturitní práce z Estetické výchovy výtvarné: 11. 4. 2023
 

Maturitní zkoušky PODZIM 2022

Rozpis maturitních zkoušek MZ PODZIM 2022

Písemné práce profilové části MZ
Termín: pondělí 5. 9. 2022
Začátek: 14:00 hod.
Učebna:
J7 - Český jazyk a literatura 
J9 - Anglický jazyk
J1 - Německý jazyk

Ústní zkoušky profilové části MZ
Termín: středa 7. 9. 2022
Začátek: 14:00 hod.
Komise:
Předsedkyně: Mgr. Hana Pazderníková
Místopředseda: Mgr. et Mgr. Alena Lukášová
Třídní učitel: Mgr. Andrea Hroudová
Závěrečná porada komise: 16:15 hod.

Zkušební předměty (ústní zkoušky profilové části):
Český jazyk a literatura - 14:05 hod. příprava, 14:20 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. Pavla Janoušková
Přísedící: Mgr. Vladana Vlášková
Anglický jazyk - 14:20 hod. příprava, 14:40 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. Vladimíra Mašková
Přísedící: Mgr. Jarmila Fojtíková
Biologie - 14:50 hod. - příprava, 15:05 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. Andrea Hroudová
Přísedící: Mgr. et Mgr. Alena Lukášová
Zeměpis - 15:15 hod. příprava, 15:30 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. Libor Janda
Přísedící: Mgr. Alexandre Geny
Základy společenských věd - 15:35 hod. příprava, 15:50 hod. zkoušení
Zkoušející: PhDr. Jarmila Pechoušková
Přísedící: Jarmila Vankátová