Vánoční šachy

V pátek 15. 12. 2017 jsme sehráli již šestý ročník Vánočního šachového turnaje.
Hráli jsme v aule školy od 8 do 13 hodin švýcarským systémem na 9 kol, takže 35 zúčastněných šachistů všech věkových kategorií z řad našich studentů si prakticky neodpočinulo. I přes náročnost ale dali najevo bojový zápal a hlavně radost ze hry.
Postupně bylo během turnaje stále zřejmější, že o prvním místě nelze pochybovat. Zvítězil Jan Houzar, který vyhrál v každém kole! O druhém a třetím místě se rozhodlo až koncem turnaje. Druhým byl Jan Kučera a třetí místo obsadil Šimon Glück.
Není ale důležité zvítězit, největší odměnou všem byly pěkné zážitky ze hry.
Dík patří panu Tomáši Růžičkovi ze šachového oddílu DDM, který zajistil herní výbavu turnaje a také ho zaštítil jako rozhodčí, ale také i všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celého dopoledne.
Přílohy: 1) Fotografie vítězné trojice

Pišqworky

V úterý 21. listopadu se naši studenti zúčastnili oblastního kola v Písku turnaje v piškvorkách. Za gymnázium soutěžily čtyři týmy: studenti z 2.B jako „Sai Thai“, žáci z 2.F jako „Autisti“, za tým „Opičky“ studenti z 3.B a nakonec vítězný tým „Heavy cargos“ z 3.A. Nejen že Heavy cargos jednoznačně porazili zbývajících 15 týmů, ale postoupili do krajského kola v Českých Budějovicích, kde se umístili na krásném 5. – 8. místě. Děkujeme všem zúčastněným týmům a zejména tomu nejlepšímu ve složení Lukáš Vala, Vojtěch Štěpánek, Daniel Necuda, Ondřej Barabáš a Kateřina Veličková za skvělou reprezentaci naší školy.

Bobřík informatiky

V listopadových dnech se studenti gymnázia zúčastnili soutěže Bobřík informatiky. Studenti řešili on-line úlohy z oblasti informativního myšlení a algoritmizace úloh. Soutěže se zúčastnilo 212 žáků v kategorii Benjamin, Kadet, Junior a Senior. V kategorii Benjamin byli nejlepší v rámci školy Šimon Hladík, Karel Kubeš a Michal Kozlík (1.O). V kategorii Kadet nejlépe zabodoval Šimon Glück (4.O), který získal v úlohách plný počet bodů a v celostátním žebříčku se umístil na 1. místě. Nejvíce bodů v rámci školy pak měli Václav Kučina (4.O) a Martin Větrovský (3.O). V kategorii Junior byli nejlepší Vilém Fiala, David Král a Martin Pišna (6.O). V kategorii Senior překvapili Ondřej Váňa, Jiří Kotal a Jakub Tyle (8. O), kteří postupují do ústředního kola. Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům a k postupu Seniorů do ústředního kola.

Soutěž MaSo

Dne 8.11.2017 se skupinka žáků nižšího gymnázia vypravila do Prahy na matematickou soutěž MaSo.
Žáci řešili spoustu zajímavých příkladů a logických úloh a navíc si vyzkoušeli obchodování na burze. Soutěže se zúčastnilo celkem 110 týmů, z toho 85 v Praze a 25 v Mikulově.
Nejmladší tým soutěže složený ze žáků naší sekundy Adély Kroupové, Kateřiny Kučinové, Jakuba Sobotky a Marie Záluské skvěle konkuroval ostatním týmům, kde byl vždy alespoň jeden žák na úrovni osmé nebo deváté třídy, a celkově se umístil na krásném 64. místě.
Náš druhý tým ve složení Dorota Putnová (2.O), Radim Sobotka, Martin Větrovský (oba 3.O) a Šimon Glück (4.O) dosáhl ve velké konkurenci na neuvěřitelné 12. místo!


Všem účasníkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.

IQLANDIA - exkurze třídy 2.O

EXKURZE 2.O – IQLANDIA LIBEREC

 

Dne 25.října navštívili žáci 2.O Iqlandii v Liberci. Tříhodinová cesta autobusem stála za to. Na naše gymnazisty čekalo dvanáct expozic.

Například v expozicích Člověk a Smysly si děti mohly vyzkoušet práci vnitřních orgánů, zkusily v roli lidského srdce za minutu přepumpovat 5 litrů umělé krve, změřily si objem svých plic, prozkoumaly stavbu lidského těla.

V sekci Geologie byly připraveny exponáty zaměřené na vývoj a stavbu zemské kůry a další geologické procesy. Nedílnou součástí expozice byl stroj času, který žáky provedl historií Země. Na seismografu si změřili sílu a průběh seismických vln, které vznikají při zemětřesení.

Fyzikální náboj

Dne 20.10.2017 se skupinka pěti studentů 5.O vypravila do Prahy na soutěž Fyzikální Náboj.
Soutěžili v kategorii junioři, která sdružovala studenty 1. a 2. ročníků středních škol. Soutěžilo 87 týmů na různých místech Čech, Moravy, Slovenska a  Maďarska. Během dopoledne se snažili studenti vyřešit co nejvíce fyzikálních úloh. Úlohy v Náboji vyžadují vynalézavost, důvtip a týmovou spolupráci. Podporují logické myšlení, představivost a prohlubují lásku k fyzice. Náš tým ve složení Marek Novák, Vilém Fiala, Dominik Oškera, Jan  Modrovský a Jiří Čapek vybojoval krásné 56. místo. Však také patřili mezi nejmladší! Náboj jsme si užili a už se těšíme na příští rok.
Jana Tyle, fyzikářka a doprovod soutěžného týmu

Zkuste si vyřešit s námi jednu úlohu:
Stojíte před dvěma rovinnými zrcadly svírajícími úhel 360°/n, kde n je přirozené číslo větší nebo rovno 2. Kolikrát se vidíte?