1.A po stopách historie

1.A  - rok 2022, exkurze  - Výpravy po stopách historie...

8.4.2022 - Cílem naší první cesty byla Praha. Vypravili jsme se do Národního divadla a poté do Karlína. Nejdříve jsme cca 3 hodiny strávili v budově ND, kde jsme pátrali v historii - " Po stopách historie  ND". Přenesli jsme se do doby, kdy vzniklo ND, vžili jsme se do rolí těch, kteří se zasloužili o vytvoření vlastního českého divadla. Formou pracovních dílen jsme na vlastní kůži pocítili "atmosféru doby 2.pol.19.st.".Díky kreativitě studentů, vtipným scénkám a historkám to byl velký zážitek. Procházeli jsme starou budovou, ve které otiskly své stopy výrazné české osobnosti...Večer jsme zavítali do Karlína, kde jsme navštívili hudební představení. Plni zážitků a poznatků jsme se vrátili v noci domů. Unaveni, ale spokojeni.

Studenti v Galerii F.R.Dragouna

V prvním červnovém týdnu navštívily třídy 1.F, 2.F, 3.F, 4.O a 2.B Galerii Dragoun v rámci programu kreativního vzdělávání.Propojili jsme hodiny výtvarné výchovy, hudební výchovy, historie a zeměpisu - cestovali jsme po světových galeriích, které navštěvoval a ve kterých sbíral inspiraci ke své tvorbě akademický malíř František Roman Dragoun. Celým projektem provázel studenty pan Zdeněk Beneš. Připravil si přednášku o nejvýznamnějších malířích, jejichž díla jsou v galeriích vystavena a doplnil ji videoukázkami obrazů. V další části programu se studenti věnovali samotné tvorbě ak.malíře F.R. Dragouna. Seznamovali se s obrazy, které jsou v galerii vystaveny.Studovali malířské techniky, které F.R.Dragoun ve své tvorbě používal.Obrazy F.R.Dragouna byly pro studenty zajímavé i tím, že se na nich často objevuje motiv Písku a okolí. Na závěr mohli shlédnout krátký dokument o malíři F.R.Dragounovi.

Jihočeská romanistika slaví

V pátek 10.června jsme zavítali do jihočeské metropole, kde probíhaly oslavy 30 let Ústavu romanistiky FF JČU. Třídy 1.F a 3.F tak strávily netradiční dopoledne s francouzštinou hraním her, řešením kvízů a besedou s děkanem fakulty a bývalými absolventy, kteří poutavě vyprávěli o možnostech, které se jim díky studiu tohoto krásného románského jazyka v životě naskytly. FF JČU nabízí svým studentům možnost studovat poslední ročník (v bakalářském i navazujícím magisterském studiu) na partnerské univerzitě a získat tzv. Dvojí diplom - tedy diplom z obou univerzit. Odpoledne jsme ještě stihli navštívit stálou expozici Jihočeského muzea, která byla veřejnosti zpřístupněna v lednu 2020 a představuje to nejlepší z oblasti přírodních věd, geologie, archeologie a národopisu. Věděli jste třeba, že v jižní Čechách žije los evropský?

Naši šachisté na Mistrovství ČR

Po úspěšném krajském kole v Č. Budějovicích, kde šachové družstvo naší školy obsadilo druhé místo, pokračoval přebor školních týmů v kategorii středních škol Mistrovstvím České republiky v Nových Hradech.

Naše gymnázium reprezentovali Jakub Stinka, Alex Wojdyla, Matěj Záluský a Benedikt Chmelík, kteří po náročné, dva dny trvající soutěži, vybojovali krásné 8. místo v konkurenci 23 nejlepších šachových družstev středních škol celé České republiky.

Podrobnosti o jednotlivých kolech, o soupeřích, bodových ziscích a pod. naleznete na http://chess-results.com/tnr645671.aspx

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a do dalších podobných soutěží přejeme hodně úspěchů!

 

Setkání středoškolských studentů v Paříži

Druhý dubnový víkend tohoto roku (8. -10. 4.) jsem měla možnost strávit v hlavním městě Francie, Paříži. Při příležitosti francouzského předsednictví Evropské unii bylo vybráno několik desítek středoškolských studentů z 27 členských zemí, aby prohloubili své znalosti o EU a evropskou sounáležitost. Původním záměrem bylo strávit společně jeden týden v únoru ve Štrasburku. Kvůli komplikované covidové situaci jsme ale tento týden komunikovali pouze přes obrazovky - ze svých domovů. Během těchto pěti dnů jsme pracovali ve skupinách. Každá skupina se zabývala jiným tématem, ta moje se zaměřila na hranice Evropské unie. Setkali jsme se s řadou odborníků a probírali jsme témata jako Brexit, Turecko jako kandidátská země EU nebo například začínající konflikt na Ukrajině. Tato setkání byla sice přínosná, ale všichni jsme si byli vědomi toho, že osobní kontakt nic nenahradí. V dubnu, když už byla pandemická situace klidnější, jsme se pak konečně mohli potkat naživo.