Adaptační kurz 2017/2018

ADAPTAČNÍ KURZ PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Vážení rodiče a milí žáci!

Seznamování žáků se školním prostředím, s novými učiteli a mezi sebou navzájem, proběhne i letos na Gymnáziu Písek formou adaptačního kurzu. Kurz a jeho program vychází ze schváleného školního vzdělávacího programu a je součástí výuky. Jeho forma by však měla být (pokud možno) hravá, uvolněná, založená na spolupráci a dobrých vztazích.

Obracíme se na Vás s předstihem se základními informacemi o kurzu.

Adaptační kurz 1. 0, 1. F, 1. A a 1. B ve školním roce 2017/2018 proběhne:

4. – 7. září 2017

Všichni účastníci si s sebou vezmou:

Výměnný pobyt - Vreden 2017

Od 18. do 23. června 2017 se uskutečnila první část letošního 22. ročníku výměnných pobytů mezi školami Gymnázium Písek a Gymnasium Georgianum Vreden. Naše partnerská škola leží v oblasti Münsterland ( Nordrhein – Westfalen), 850 kilometrů od Písku. Část finančních nákladů na výměnný pobyt nám i letos pomáhá pokrýt Česko- německý fond budoucnosti v rámci vypracovaného projektu Setkávání mládeže. V následujících příspěvcích hodnotí naše studentky výměnný pobyt ve Vredenu.

( Mgr. Marcela Tarabová)

Zbytečná nervozita

V polovině června jsme se my, třídy prvních ročníků Gymnázia Písek, zúčastnily nezapomenutelného výměnného pobytu s žáky Gymnázia ve Vredenu.

Exkurze třídy 1.F - Praha - Hrad, Pražské Benátky, Národní divadlo

Po dlouhém plánování jsme se konečně 22.6. 2017 vydali,kam jinam, než do Prahy. Lehce po půl desáté jsme se všichni sešli a vyrazili na cestu.Po hodině sezení v autobuse jsme dorazili a čekala nás cesta po královských schodech až k Pražskému hradu. Za doprovodu milé paní průvodkyně jsme navštívili katedrálu sv.Víta a Vladislavský sál. Poté jsme se přemístili ke Karlovu mostu,kde jsme čekali na plavbu Pražskými Benátkami. Nastoupili jsme na loď s názvem Vodouch a při usazení jsme dostali zmrzlinu,která nám ve velmi teplém počasí zpříjemnila plavbu. Pluli jsme po řece v okolí Karlova mostu a od slečny kapitánky jsme se dozvídali různé zajímavosti o budovách ležících v blízkosti Vltavy. Celou plavbu jsme ukončili u oblouku Juditina mostu. Následovala prohlídka muzea Karlova mostu,kde jsme vyslechli informace nejen o historii mostu,ale také něco málo o historii řádu Křížovníků.

Pražský Hrad

Rafty - 4.O

V pátek 12.5.2017 se vypravila třída 4.O na dobrodružnou cestu po Vltavě z Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Odbila sedmá hodina ranní a 23 statečných žáků nasedlo do vlaku a vydalo se na strastiplnou cestu českých drah. Po několika přestupech jsme dojeli do výchozí stanice naší plavby. Na místě jsme poprvé spatřili mohutnou řeku Vltavu v celé své kráse a seznámili jsme se s našimi instruktory – Tomíkem, Peťou a jejich psem Hubertem. Poté jsme vzali svoje nejlepší kamarády, pádla, a vyrazili jsme na vodu. Celý den, který jsme strávili na řece, jsme hráli různé hry, jako například souznění s přírodou. Když přicházel konec prvního dne, tak zdánlivě nevinný Mačeta (Dominik Mašata)rozpoutal vodní válku. Potom, co jsme všichni úplně promočení dorazili do kempu u Fíka, šla se většina lidí koukat na hokejový zápas Česka proti Slovinsku, který Češi vyhráli. Během večera jsme pokřtili nové vodáky, opékali buřty a zpívali písničky v doprovodu kytary.