Regionální kultura jako téma projektového dne druhých ročníků

Čtyři zastavení, řada informací a zážitků, zajímavá setkání, takový byl 11. červen 2024 v Prácheňském muzeu.

Studenti se v rámci svého projektového dne setkali s pracovníky muzea, včetně současného ředitele, PhDr. Jiřího Práška, který je v přednáškovém sále přivítal a stručně připomněl dlouholetou tradici muzea, které si v letošním roce připomíná 140 let od svého vzniku.

Skupiny studentů procházely muzeem a seznamovaly se s historií i současností písecké regionální kultury.

S Mgr. Janem Adámkem si studenti prohlédli velkoplošné obrazy z 18. století a originály soch z Kamenného mostu, seznámili se i se složitým procesem jejich restaurování.

S Bc. Martinou Měřičkovou si o výtvarném umění povídali přímo uprostřed originální výstavy obrazů významných píseckých malířů.

Mgr. Jan Kotalík studenty provedl expozicí kulturní historie, ve svém vyprávění se zaměřil na hudbu, výtvarné umění, literaturu a školství.

Exkurze 7.O

Ve středu 5. června se naše třída 7.O vydala na exkurzi, která měla jasný cíl. Přispět k doplnění našich znalostí a tak trochu nenásilným způsobem pomoci v přípravách na maturitu v příštím roce. 

Dopoledne jsme strávili v malebném prostředí Strže, ve kterém novinář a spisovatel Karel Čapek nejenom psal svá známá díla, kde se setkával s přáteli, ale i jenom relaxoval při práci na zahradě nebo při opravách vlastního domu. Dozvěděli jsme se nové informace o jeho osobním životě, práci i názorech na svět kolem sebe, kterými obohacoval nejen své blízké okolí. Řada z nich je aktuální i v dnešní době.

Poznávací exkurze do údolí Wachau a Vídně

Se třídou 4.O a 5.O jsme se v termínu 10.-11.6. vydali prozkoumat krásy Rakouska, konkrétně údolí Wachau a hlavní město Vídeň.

Autobusem jsme vyjeli v pondělí brzy ráno. První zastávku jsme si udělali v rakouském městě Kremže (Krems). Po prohlídce historického centra jsme pokračovali do Dürnsteinu, kde jsme plánovali vyjít na zříceninu nad městem. Bohužel nám ale nepřálo počasí, proto jsme se za vydatného deště pouze prošli podél Dunaje a krátce si prohlédli město s klášterem. Další zastávkou byl Melk. Během rozchodu jsem konečně využila svoje znalosti němčiny při objednávání zmrzlinového poháru. Hlavním cílem v městě Melk byl ale klášter, kam jsme se také podívali a absolvovali prohlídku. Po tomto dlouhém dni jsme naším autobusem vyrazili do Vídně, kde jsme se již jen ubytovali v hostelu a ulehli k spánku.

Loučení s maturanty 2024...

Loučení s maturanty....

V pátek 31.5. a za 14 dní další pátek 13.6.2024 jsme se zúčastnili slavnostního předávání maturitních vysvědčení třídám 4.A, 4.B a 6.F.
Pro každou třídu jsme si připravili sérii šesti písniček, které byly spojené tématem ukončení středoškolských let.
Oproti minulému roku jsme do našeho souboru zpěváků a muzikantů přibrali nové nadané zpěváky a hudebníky z prvních ročníků, se kterými se nám skvěle spolupracovalo. Koncerty se nám povedly, některé rodinné příslušníky dokonce dojaly až k slzám. Atmosféra byla úžasná.
Za celý sbor děkujeme paní učitelce Mgr. Evě Brůžkové za její trpělivost a svědomitou přípravu.


Anna Koblencová, Zuzana Benešová, 3.A

VIP návštěva Kanceláře prezidenta republiky

Na základě umístění v celostátním kole soutěže Mediální olympiáda 2024 obdržely studentky 6.O poukaz na VIP prohlídku Pražského hradu a přilehlých prostor. Prohlídka byla doprovázena dvouhodinovým výkladem pana Otakara Foltýna, vládního koordinátora pro strategickou komunikaci.

Pan Foltýn, který v minulosti působil také jako náčelník Vojenské policie, představil studentkám Sáře Ettlerové, Julii Nováčkové a Sofii Nováčkové témata mediálního vzdělávání v nových souvislostech. Problematiku státní ideologie, propagandy, národních zájmů či tendenčí interpretace dějin obohatil o kontext reálií českých zemí i o svůj profesní pohled na běžně známé historické události.

DIGI den

V úterý 6. června 2024 se třída 2.O vydala vlakem do Českých Budějovic. Část žáků se snažila vyřešit šifrovací záhadu s Kachnou na prameni a část žáků soutěžila v rámci akce DIGI den 2024. DIGI den pořádá JHK. V šesti disciplínách z oblasti digitálních technologií soutěží týmy z jihočeských škol.

Naši školu reprezentovali tito žáci:

3D modelování – Marek Úradník, Michael Oupor, Matyáš Papula

Umělá inteligence – Daniel Vaněk, David Cimpa

Kybernetická bezpečnost – Štěpán Knettig, Šimon Statečný, Jakub Maderák

Canva – Ema Fikejzová, Sofia Hamanaka, Aneta Lukášová

Programování micro:bit – Petr Janout, Matouš Zachar, Benjamin Lusk

Programování Codey rocky – Antonín Kada, Tadeáš Novotný

A právě poslední disciplínu naši žáci zvládli nejlépe a vyhráli, velká gratulace Tondovi a Tadeášovi! Poděkování všem, kteří se soutěže zúčastnili!