Soutěž MaSo

Dne 8.11.2017 se skupinka žáků nižšího gymnázia vypravila do Prahy na matematickou soutěž MaSo.
Žáci řešili spoustu zajímavých příkladů a logických úloh a navíc si vyzkoušeli obchodování na burze. Soutěže se zúčastnilo celkem 110 týmů, z toho 85 v Praze a 25 v Mikulově.
Nejmladší tým soutěže složený ze žáků naší sekundy Adély Kroupové, Kateřiny Kučinové, Jakuba Sobotky a Marie Záluské skvěle konkuroval ostatním týmům, kde byl vždy alespoň jeden žák na úrovni osmé nebo deváté třídy, a celkově se umístil na krásném 64. místě.
Náš druhý tým ve složení Dorota Putnová (2.O), Radim Sobotka, Martin Větrovský (oba 3.O) a Šimon Glück (4.O) dosáhl ve velké konkurenci na neuvěřitelné 12. místo!

Všem účasníkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.
Hana Tritová, doprovod týmů

IQLANDIA - exkurze třídy 2.O

EXKURZE 2.O – IQLANDIA LIBEREC

 

Dne 25.října navštívili žáci 2.O Iqlandii v Liberci. Tříhodinová cesta autobusem stála za to. Na naše gymnazisty čekalo dvanáct expozic.

Například v expozicích Člověk a Smysly si děti mohly vyzkoušet práci vnitřních orgánů, zkusily v roli lidského srdce za minutu přepumpovat 5 litrů umělé krve, změřily si objem svých plic, prozkoumaly stavbu lidského těla.

V sekci Geologie byly připraveny exponáty zaměřené na vývoj a stavbu zemské kůry a další geologické procesy. Nedílnou součástí expozice byl stroj času, který žáky provedl historií Země. Na seismografu si změřili sílu a průběh seismických vln, které vznikají při zemětřesení.

Fyzikální náboj

Dne 20.10.2017 se skupinka pěti studentů 5.O vypravila do Prahy na soutěž Fyzikální Náboj.
Soutěžili v kategorii junioři, která sdružovala studenty 1. a 2. ročníků středních škol. Soutěžilo 87 týmů na různých místech Čech, Moravy, Slovenska a  Maďarska. Během dopoledne se snažili studenti vyřešit co nejvíce fyzikálních úloh. Úlohy v Náboji vyžadují vynalézavost, důvtip a týmovou spolupráci. Podporují logické myšlení, představivost a prohlubují lásku k fyzice. Náš tým ve složení Marek Novák, Vilém Fiala, Dominik Oškera, Jan  Modrovský a Jiří Čapek vybojoval krásné 56. místo. Však také patřili mezi nejmladší! Náboj jsme si užili a už se těšíme na příští rok.
Jana Tyle, fyzikářka a doprovod soutěžného týmu

Zkuste si vyřešit s námi jednu úlohu:
Stojíte před dvěma rovinnými zrcadly svírajícími úhel 360°/n, kde n je přirozené číslo větší nebo rovno 2. Kolikrát se vidíte?

První fyzikální orientační běh

  Dne 10.10.2017 proběhl na Americe první fyzikální orientační běh.

Nadšenec pro orientační běhy Petr Bečvář připravil pro své spolužáky ze semináře FYZIKA NÁS BAVÍ deset kontrol, kam ukryl otázky týkající se stacionárního magnetického pole. Otázky byly připraveny pedagogem. Úkolem bylo podle mapy otázky vyhledat a zodpovědět do pracovního listu, který každý student obdržel na startu. Při tomto opakování  bylo připomenuto Ampérovo pravidlo pravé ruky, Flemingovo pravidlo levé ruky, magnetická indukce, magnetická síla, Lorentzova síla, ale i proudové váhy a Petřinova spirála.

Nadpoloviční většina studentů si zasloužila známku 1 z pracovních listů, jen tři studenti ze všech patnácti měli problém najít všechny kontroly a otázky zodpovědět.

Závěrem chci poděkovat Petrovi Bečvářovi za profi přípravu a vyjádřit radost z povedené akce.

Jana Tyle, fyzikářka a fanda orientačního běhu

Projektový den estetické výchovy - Plzeň

Projektový den estetické výchovy Gymnázia Písek

Ve středu 4. 10. 2017 se uskutečnil první z několika projektových dnů estetické výchovy, které nás v tomto školním roce čekají. Této akce, která je nedílnou součástí ŠVP, se každý rok účastní studenti 2. ročníků všech studijních oborů našeho gymnázia.

Pro letošní rok bylo zvoleno téma "Umělci v totalitních režimech".

V časných ranních hodinách, čase pro většinu žáků dosti neobvyklém, jsme vyrazili do Plzně, kde nás všechny čekal velmi pestrý a bohatý program.

Projektového dne se zúčastnily třídy 2. A, 2. B, 6. 0 a 4. F. První akcí, které se žáci společně s dozorem, kterým byly paní učitelky I. Měšťanová, E. Brůžková, J. Kadeřábková, L. Kudrnová a J. Fojtíková, zúčastnili, byla komentovaná prohlídka v plzeňské Západočeské galerii s tématem výstavy "Tenkrát v Evropě".

Tenkrát v Evropě - umělci  a totalita
Západočeská galerie Plzeň
Komentovaná prohlídka výstavy
Dominanty Plzně - komentovaná prohlídka
Prohlídka města
Techmania Plzeň
Techmania Plzeň - program hudba
V Techmanii
Divadlo Nová scéna Plzeň
Výstava v divadle
Divadelní hra "Liduschka" - příběh Lídy Bárové