Třídní schůzky

Ve čtvrtek 11. 4. 2024 se v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. konají třídní schůzky.

Setkání s emeritními řediteli a profesory u příležitosti 245. výročí vzniku gymnázia

Oslavy 245. výročí vzniku píseckého gymnázia 

V loňském roce naše gymnázium oslavilo již 245 let od chvíle, kdy bylo 9. listopadu 1778 přeneseno z Klatov do Písku. Ač se jedná o výročí menší a půlkulaté, spolu s Mgr. Michalem Drncem jsme se rozhodli uspořádat menší program, pro emeritní profesorský sbor a bývalé ředitele. Hlavním bodem celého programu bylo odhalení galerie ředitelů píseckého gymnázia druhé poloviny dvacátého století za přítomnosti emeritního profesorského sboru. Po proslovech několika pozvaných hostů a bývalých ředitelů se všichni emeritní profesoři odebrali do auly, kde pro ně byl připraven kulturní program, složený z recitace a hudby, spolu s drobným pohoštěním. Po skončení kulturního programu byly oslavy zakončeny prohlídkami školy. 
Tímto Gymnázium Písek děkuje všem, kteří se na organizaci těchto oslav podíleli jakýmkoliv způsobem. Největší poděkování však patří všem emeritním profesorům, kteří naše pozvání přijali a přišli spolu s námi oslavit výročí školy, kde působili podstatnou část svého života a napomohli tak vychovat mnoho dobrých lidí. 
Podrobný popis celé události najdete na níže uvedeném odkazu: https://www.jcted.cz/79994-na-piseckem-gymnaziu-se-konaly-oslavy-245-vyroci-vzniku/ 

Petr Kreibich 

fotografie: Julie Bodoríková 

Ředitelské volno - 23. 2. 2024

Upozornění!
pátek 23. 2. 2024 z provozně technických důvodů vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno.
Děkujeme za pochopení.
Gymnázium Písek

Den otevřených dveří

Gymnázium Písek
zve všechny uchazeče o studium a jejich rodiče
na Den otevřených dveří,
který se bude konat
v pondělí 5. 2. 2024
v době od 9:00 hod. do 16:30 hod.
Přijďte!
Těšíme se na Vás.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Dovolte mi, abych v souvislosti se včerejšími událostmi, ke kterým došlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vyjádřil upřímnou soustrast za celé gymnázium všem pozůstalým, kterým se během krátkého okamžiku změnily životy.
Chtěl bych všechny vyzvat k solidaritě, sounáležitosti, laskavosti a přátelství.
Buďme, prosím, jeden druhému oporou, spřízněnou duší.
Ukažme si navzájem, že jsme tu jeden pro druhého, že umíme pomoci, že si nejsme lhostejní, protože právě díky těmto dovednostem zůstává lidem to nejpodstatnější – NADĚJE.
Mluvme spolu, nestyďme se za slzy, dejme si vzájemně najevo, že na nás všech záleží, jak se bude vše odehrávat dál.

S hlubokou úctou,

Michal Drnec, ředitel  školy

PF 2024

Gymnázium Písek přeje klidné a radostné Vánoce!

Jménem Gymnázia Písek si dovoluji popřát všem klidné a radostné prožití svátků vánočních a do nového roku 2024 hodně štěstí, radosti, zdraví, osobních i pracovních úspěchů a životního optimismu.

Michal Drnec

Přijímací zkoušky nanečisto 2024

Podrobné informace k  "Přijímacím zkouškám nanečisto 2024", které bude naše škola organizovat pro všechny 3 studijní obory (4leté, 6leté i 8leté studium), najdete v záložce "Zkoušky / Přijímací zkoušky".

Ředitelské volno - 22. 12. 2023

Z provozně technických důvodů je ředitel školy nucen v pátek 22. 12. 2023 vyhlásit ředitelské volno.
Hlavním důvodem je, že v tento den nevaří školní jídelna (obědy budou odhlášené hromadně) a není v provozu ani internát DM pro ubytované žáky.
Protože není možné pro žáky našeho gymnázia zajistit náhradní stravování, je nezbytné ředitelské volno vyhlásit.
Děkujeme za pochopení.
Gymnázium Písek
 

Informace ke stávce - pondělí 27. 11. 2023

Vážení rodiče, studentky a studenti!

Dovolte mi, abych Vás informoval o tom, že dne 27. listopadu 2023 se většina zaměstnanců Gymnázia Písek rozhodla připojit ke stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství.

Protože stávku se rozhodlo podpořit takové množství zaměstnanců školy, že není možné zabezpečit její fungování, a to ani v nouzovém, resp. náhradním režimu formou dohledu nad žáky, jsem nucen dne 27. 11. 2023 přerušit provoz školy.

Protože SOŠ a SOU Písek, tedy škola, která zajišťuje pro naše studenty stravování a ubytování, se rovněž zapojuje do stávky, dochází k přerušení provozu všech jejích částí.

V souvislosti s tím není tedy našim žákům umožněno stravování ve školní jídelně a ubytování na internátu. To bude možné až od úterý 28. 11. 2023.

Naším společným zájmem je, aby naši žáci získali kvalitní vzdělání v dobrých podmínkách. Myslíme si však, že to je nyní ohroženo. Jsme si vědomi složité finanční situace státu, avšak je zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření negativně ovlivní kvalitu vzdělávání, a tedy i budoucnost žáků. A tomu se snažíme zabránit.

Výdaje státu na vzdělávání by měly být vnímány jako investice, nikoliv jako dluh.

Nedostatek finančních prostředků ve školách způsobí:

Nedostupnost webových stránek a Bakalářů

Ve dnech 26. 10. 2023 - 29. 10. 2023 nebudou z důvodu rekonstrukce počítačové sítě přístupné webové stránky školy a zároveň nebude možné využívat Bakaláře - komunikační systém Komens.
Velmi se za tyto komplikace omlouváme.
Děkujeme za pochopení.
Gymnázium Písek