Úřední den - středa

Úřední hodiny

Úřední hodiny po dobu hlavních prázdnin budou každou středu v době od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Informační setkání rodičů/zákonných zástupců se zástupci gymnázia

Vážení rodiče/zákonní zástupci žáků budoucích 1. ročníků gymnázia!
Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na informační setkání s vedením školy, třídními učiteli, učiteli jednotlivých předmětů a dalšími pracovníky školy (např. školním psychologem, výchovným poradcem, zástupcem Nadačního fondu, ...).
Na této schůzce budete seznámeni se základními informacemi, které se budou týkat začátku nového školního roku, ale i studia v dalších letech.
Setkání se uskuteční dle následujícího harmonogramu:
1. ročník 4letého gymnázia - pondělí 24. 6. 2024 - od 14:00 hod.
1. ročník 6letého a 8letého gymnázia - pondělí 24. 6. 2024 - od 16:00 hod.
Schůzka se bude konat v aule gymnázia.
Všechny rodiče/zákonné zástupce srdečně zveme a těšíme se na setkání.
Mgr. Michal Drnec a učitelé gymnázia

Třídní schůzky

V úterý 11. 6. 2024 se v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. konají třídní schůzky.

Setkání s emeritními řediteli a profesory u příležitosti 245. výročí vzniku gymnázia

Oslavy 245. výročí vzniku píseckého gymnázia 

V loňském roce naše gymnázium oslavilo již 245 let od chvíle, kdy bylo 9. listopadu 1778 přeneseno z Klatov do Písku. Ač se jedná o výročí menší a půlkulaté, spolu s Mgr. Michalem Drncem jsme se rozhodli uspořádat menší program, pro emeritní profesorský sbor a bývalé ředitele. Hlavním bodem celého programu bylo odhalení galerie ředitelů píseckého gymnázia druhé poloviny dvacátého století za přítomnosti emeritního profesorského sboru. Po proslovech několika pozvaných hostů a bývalých ředitelů se všichni emeritní profesoři odebrali do auly, kde pro ně byl připraven kulturní program, složený z recitace a hudby, spolu s drobným pohoštěním. Po skončení kulturního programu byly oslavy zakončeny prohlídkami školy. 
Tímto Gymnázium Písek děkuje všem, kteří se na organizaci těchto oslav podíleli jakýmkoliv způsobem. Největší poděkování však patří všem emeritním profesorům, kteří naše pozvání přijali a přišli spolu s námi oslavit výročí školy, kde působili podstatnou část svého života a napomohli tak vychovat mnoho dobrých lidí. 
Podrobný popis celé události najdete na níže uvedeném odkazu: https://www.jcted.cz/79994-na-piseckem-gymnaziu-se-konaly-oslavy-245-vyroci-vzniku/ 

Petr Kreibich 

fotografie: Julie Bodoríková 

Ředitelské volno - 23. 2. 2024

Upozornění!
pátek 23. 2. 2024 z provozně technických důvodů vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno.
Děkujeme za pochopení.
Gymnázium Písek

Den otevřených dveří

Gymnázium Písek
zve všechny uchazeče o studium a jejich rodiče
na Den otevřených dveří,
který se bude konat
v pondělí 5. 2. 2024
v době od 9:00 hod. do 16:30 hod.
Přijďte!
Těšíme se na Vás.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Dovolte mi, abych v souvislosti se včerejšími událostmi, ke kterým došlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vyjádřil upřímnou soustrast za celé gymnázium všem pozůstalým, kterým se během krátkého okamžiku změnily životy.
Chtěl bych všechny vyzvat k solidaritě, sounáležitosti, laskavosti a přátelství.
Buďme, prosím, jeden druhému oporou, spřízněnou duší.
Ukažme si navzájem, že jsme tu jeden pro druhého, že umíme pomoci, že si nejsme lhostejní, protože právě díky těmto dovednostem zůstává lidem to nejpodstatnější – NADĚJE.
Mluvme spolu, nestyďme se za slzy, dejme si vzájemně najevo, že na nás všech záleží, jak se bude vše odehrávat dál.

S hlubokou úctou,

Michal Drnec, ředitel  školy

PF 2024

Gymnázium Písek přeje klidné a radostné Vánoce!

Jménem Gymnázia Písek si dovoluji popřát všem klidné a radostné prožití svátků vánočních a do nového roku 2024 hodně štěstí, radosti, zdraví, osobních i pracovních úspěchů a životního optimismu.

Michal Drnec

Přijímací zkoušky nanečisto 2024

Podrobné informace k  "Přijímacím zkouškám nanečisto 2024", které bude naše škola organizovat pro všechny 3 studijní obory (4leté, 6leté i 8leté studium), najdete v záložce "Zkoušky / Přijímací zkoušky".

Ředitelské volno - 22. 12. 2023

Z provozně technických důvodů je ředitel školy nucen v pátek 22. 12. 2023 vyhlásit ředitelské volno.
Hlavním důvodem je, že v tento den nevaří školní jídelna (obědy budou odhlášené hromadně) a není v provozu ani internát DM pro ubytované žáky.
Protože není možné pro žáky našeho gymnázia zajistit náhradní stravování, je nezbytné ředitelské volno vyhlásit.
Děkujeme za pochopení.
Gymnázium Písek